Проекти

Ново партньорство ще развива ИТ решения за ВиК сектора

CIO Media

Аквапартньор ЕООД и ДАВИД Холдинг АД обявиха началото на стратегическо сътрудничество, насочено към развитието на водния сектор. Заедно, компаниите ще доставят софтуерни решения за автоматизация на процесите във ВиК дружества и водни оператори, реализирани върху софтуерното портфолио на BENTELY Systems. Портфолиото включва водещите в индустрията продукти за ВиК мрежи на HAESTAD Methods, както и BENTLEY Utilities Designer, насочен към мониторинг, планиране, управление и отчитане на капиталните и текущи ремонти за поддръжката на ВиК мрежи.


Продуктите на BENTLEY Systems за ВиК са с водещ дял в световен мащаб и предлагат най-развитите в индустрията средства за моделиране на ВиК мрежи в отворена 3D GIS/CAD среда, включително хидравлика, анализ и балансиране на мрежата, симулация на изолирани участъци, въздействие върху демографска извадка, воден удар, управление и оптимизация на енергийната ефективност в помпени станции, мониторинг и оценка на състоянието на мрежата и капиталните активи, се казва в съобщението на ДАВИД Холдинг до медиите.

Цел на сътрудничеството е подкрепа на процесите на трансформация във водния сектор за повишаване на ефективността на водните оператори чрез намаляване на себестойността на услугите, намаляване на водните загуби и повишаване удовлетвореността на потребителите. За постигне на тази цел, Аквапартньор ЕООД и ДАВИД Холдинг АД са изготвили постъпкова стратегия с бизнес инициативи за създаване на адекватен технически капацитет, рационални B2B взаимоотношения и предсказуеми процеси за устойчивост ръст на постиженията при крайните потребители.

ДАВИД Холдинг АД е компания, която е добре позната на българския пазар на информационни технологии като доставчик на софтуерни решения за гео-пространствено управление на инфраструктура, за сътрудничество, управление на съдържание и знания, за управление на фирмените ресурси.
Аквапартньор ЕООД е пълноправен наследник на Института по строителна кибернетика (ИСК), основан през 1965 и на Института по Електронизация на строителството и строителната индустрия (ЦЕССИ).


X