Проекти

Развитие на многоканалните продажби

CIO Media

http://giulev.com/
http://www.antipodes.bg
Материалът е предоставен от фирма Antipodes ltd.

Първоначално във всяка компания продажбите се случват чрез единичните канали – или продаваш онлайн, или с каталожна търговия, или във физически магазини. Следващата стъпка е, когато компанията развие няколко канала, но между отделните няма връзка,т.е. продажбите в уеб сайта не са свързани с тези във физическия магазин. Тук, например, се появява значителна трудност при организирането на единна ценова политика за един потребител, независимо от мястото му на пазаруване. Това, може да се каже, е нивото, до което са стигнали повечето, и то амбициозни, търговски компании в България.

Последното ниво – многоканалните продажби, в идеалния си вариант, гарантира едно и също преживяване на клиента, независимо от канала на продажба. Връзката между отделните канали на обслужване трябва да гарантира, че клиентът ще получи една и съща цена, отстъпки, варианти за доставка, начини на връщане на стоката, независимо от това от къде ще започне и къде ще приключи комуникацията си с компанията.

Схема на многоканалните продажби

[[img:]]

Какво представлява една система на многоканални продажби?

На първо място, това е единна информационна среда, която позволява да се продава чрез:

 • физически магазини

 • каталожна търговия

 • кол центрове

 • онлайн:

  • чрез собствен сайт или множество сайтове (базирани на Magento, Opencart, Summercart, Prestashop или специфично изработен);

  • чрез връзка към външни търговци – Amazon, eBay, Alibaba, eMAG, дайте още идеи…;

  • с поддръжка на различни устройства – компютри, таблети, телефони, или пък чрез нещо, което ще се появи утре;

 • с унифицирани маркетингови послания към клиента в различните канали – каталози, брошури, уеб, социалните медии, традиционни канали на реклама и др.

Отново повтарям, че основната цел на такава система, е да създаде еднаква среда (условия, цени, промоции, информация) за обслужване на един клиент, независимо от канала на продажба. Това, което работим в Антиподес в момента, е добавянето на нов канал да става автоматично – например, ако продавате в уеб сайта си, да можете да започнете продажби в Amazon, eBay, eMAG и др.

За да се реализира подобна система, са необходими множество компоненти. Ще се спра на два от тях, които според мен са ключови.

Единна система за управление на съдържанието

[[img:]]

Изключително важно е информацията за всеки продукт да е еднаква в различните канали. За да се случи това, а и за да можете бързо да обновявате стоките си, логиката подсказва, че тази информация трябва да е на едно централизирано място. Може да си го представите като един голям каталог, който да се синхронизира към всеки един от каналите на продажба. Имайте предвид, че колкото повече канали обслужвате, толкова повече полета за всяка една стока ще трябва да поддържате, защото изискванията им са различни – някои имат нужда от текстове, други от изображения, видеа. А това разнообразие поражда необходимост системата да открива и да подсказва липсващото поле в момента, в който “закачите” нов канал.

Ето и някои от “жизненоважните” функции на системата за управление на съдържанието:

 • поддръжка на множество езици;

 • поддръжка на различни йерархии, класификации, тагове (не във всеки сайт, например, вашата информация за артикули попада в еднакви секции);

 • поддръжка на множество мерни единици;

 • версии на каталозите;

 • възможност за импорт на каталози;

 • автоматично валидиране на входящата информация;

 • поддръжка на различни видове файлове – изображения, видеа, текстове;

 • автоматично конвертиране от един вид в друг/от един размер в друг и т.н.;

 • предоставяне на self-service портал за външните контрагенти;

 • API-та за външен достъп до каталозите;

 • поддръжка на различни сетове от артикули за различните канали;

 • пълнотекстово търсене;

 • поддръжка на генерирана от клиентите информация – ревюта, оценки и др.;

 • изгледи за всеки канал (previews) за по-лесно управление на съдържанието.

Блогът все пак е за BPM. Ето кои задачи се решават с негова помощ:

 • управление на синхронизациите на информацията по различните канали – автоматична или ръчна;

 • създаване на специфични процеси по въвеждане /валидиране/ и превод на информацията;

 • управление на задачи в системата;

 • мениджмънт на ролите и потребителите.

Единна система за управление на поръчките

[[img:]]

При многоканалните продажби задачите на ERP системата, която обезпечава самите търговски процеси, стават изключително тежки. От една страна, трябва да се унифицират ценовите политики, ценовите листи и промоциите. И ако те се различават по някакъв начин,то това трябва да е търсен ефект – например, може да решите да продавате по-евтино с 5% само през уеб сайта си.

Логистиката в многоканалните продажби също става по-трудна – след като една стока може да бъде продадена на различни места, трябва да се прецени от къде е най-изгодно да се транспортира. Ако има няколко физически склада, трябва да се прецизират оптималните наличности на всеки един от тях.

Не на последно място, начинът на изпълнение и връщане на стоката стават също по-комплексни. Клиентът може да купи стоката онлайн, а да иска да си я вземе от магазина, но да има възможност да я върне навсякъде. Ето и някои от основните функции на управлението на поръчките, необходими за успешни многоканални продажби:

 • информация за наличностите в реално време във всеки канал;

 • възможност да купи, вземе и върне навсякъде стоката;

 • удобен интерфейс, който да позволява на потребителя да решава откъде да се изпълнят поръчките( освен ако това не е напълно автоматизирано като логика);

 • автоматично генериране на документите за доставките;

 • поддръжка на автоматизирана работа с основните доставчици в страната;

 • специфични процеси (пак BPM) за изпълнение на поръчките и поддръжка на мобилни устрийства. Примери за това са групирането на няколко поръчки за едно изпълнение от склад, както и оптимизирането на физическото събиране на артикулите в самия склад;

 • информация в реално време за наличности във всеки склад (магазин);

 • връщане на поръчка;

 • частично изпълнение на поръчка;

 • изменение на поръчка. Версии на поръчката;

 • комуникиране на статуса на поръчката по смс или мейл;

 • алгоритми за избягване на измами;

 • предварителни поръчки;

 • поддръжка на дигитални стоки (Downloads);

 • възможност за работа с чужди наличности (Drop-ship вендори);

 • раделяне на поръчката за частично изпълнение;

 • поддръжка и обезпечаване на наличности за повтаряеми се поръчки и др.

… Това, за което няма да имам време този път, и очевидно ще остане за допълнителен пост, е единна система за управление на маркетинговите канали.


X