Проекти

Generali придоби MyDrive Solutions

CIO Media

Generali Group придоби пълен контрол над технологичната MyDrive Solutions. Английската компания е лидер в анализирането на данни с цел определянето на поведенчески модели. MyDrive използва потребителските данни, събрани чрез технологични инструменти като черни кутии или смартфони и по този начин създава профили на различни стилове шофиране. Това ще позволи на клиентите на Generali Group да получат персонализирани застрахователни предложения при избора на нови продукти. Накратко, спокойните и внимателни шофьори ще заплащат по-ниска цена за автомобилни застраховки.  

myDrive


Придобиването на MyDrive дава възможност на Generali Group да получи платформа за високи постижения в анализа на данни. В допълнение италианският застраховател ще открие център по телематика, базиран в Лондон, който ще обслужва всички бизнес сегменти и подразделения на компанията. Центърът, чиято дейност до момента бе насочена към автомобилния сектор, ще разшири дейността си в анализа на данни и ще обхване широк спектър от дейности, от предотвратяване на измами до прецизно сегментиране на клиенти.

„Придобиването на MyDrive е важна стъпка за изпълнението на новата стратегия на Generali Group, която е изцяло насочена към клиентите и широкото използване на новите технологии и инструменти за анализ на данни. Решението за придобиване на подобна млада компания демонстрира нашата готовност да инвестираме в развитието на талант и високи постижения", заяви Валтер Тревизани, директор „Застрахователна и презастрахователна дейност в Generali Group.

„Екипът на MyDrive се вълнува и е горд да се присъедини към един от водещите световни застрахователи. В комбинация с лидерските позиции на Generali в застрахователната телематика, ние можем бързо да въведем по-високи нива на иновациите, оперативната ефективност и представяне в други области“, добави главният изпълнителен директор на MyDrive Solutions Линдън Холидей.


X