Проекти

Хибриден облак помага на Петрол АД да постигне значителни икономии и висока степен на сигурност

CIO Media

Виктория Лазова

Петрол АД е българско акционерно дружество с предмет на дейност съхранение, транспорт и продажба на горива. Създадена преди повече от 80 години, компанията е лидер в дистрибуцията на горива в България. С повече от 300 бензиностанции под марката "Петрол", компанията има една от най-добре развитите мрежи за дистрибуция на горива в страната.

През пролетта на 2014 г. ИТ ръководството на дружеството взема решение за стартиране на мащабен проект по преминаване към хибриден облак, чиято основна част е завършена в рамките на 4 месеца.

Александър Иванов, директор “Информационни технологии” в Петрол АД
Александър Иванов работи в Петрол АД от 15 години, като преди да постъпи в компанията е бил част от ИТ екипа на БТК. Професионалният му опит включва управление на редица проекти в областта на ИТ. При постъпването си в структурите на Петрол АД, първоначално той започва работа в една от дъщерните компании на дружеството – Петрол Техника, която се занимава с обслужване и развитие на бензиностанциите. През този период той участва в проeктите по въвеждане на множество фискални системи, които тогава са новост в компанията. От 2013 г. е ИТ директор на Петрол АД

Предистория на проекта

Преди есента на 2013 г. Петрол АД е част от групата Петрол Холдинг - голяма холдингова структура, която разполага с пълно ИТ обезпечаване от страна на ИТ екипа на холдинга. “Когато през октомври 2013 г. Петрол АД се отделя от холдинга, се наложи екипът на компанията много бързо да подготви изцяло нова ИТ инфраструктура, което включва пълно мрежово обезпечаване и абсолютна независимост от всякакви съществуващи до момента решения, както и намиране на нови такива в областта на информационните и телекомуникационни технологии, обяснява Александър Иванов, директор “Информационни технологии” в Петрол АД.

Това налага мигриране на всички ресурси, които дотогава са разположени върху инфраструктура на холдинга, към новообособени инфраструктури под контрола на Петрол АД, и дава старт на поредица ИТ проекти, изпълнявани в дружеството. За целта ръководството на компанията поставя много кратък срок, както и осигурява необходимото финансиране. “ИТ екипът трябваше много бързо да реши какви технологии да бъдат имплементирани - за много кратко време с достатъчно високо ниво на качество и сигурност. Една от най-важните задачи, поставени тогава от ръководството, беше нивото на сигурност, постигнато към тогавашния момент, да бъде запазено и дори завишено”, споделя Александър Иванов.

Причини за избора на хибриден облак

В момента, когато дружеството и неговото ИТ ръководство са изправени пред този важен избор, са налични няколко възможности за решение. Едната от тях е класическото решение, което съществува до този момент в холдинга и което представлява използване на on-premise инфраструктура. “По това време разполагахме с част от тази on-premise инфраструктура, но вземането на подобно решение и поемането по този път изискваше да организираме широк кръг от специалисти, с които не разполагахме, а и нямахме време да наемем”, обяснява Александър Иванов.

Другият вариант е дружеството да премине изцяло към ползване на облачно решение, което обаче от своя страна би създало сериозни затруднения, свързани с миграцията на съществуващите услуги. И третият, компромисен вариант, се оказва хибридният облак. Сред основните предимства на това решение от Петрол АД изтъкват добрата цена, поради факта, че с използването на подобно решение се постига сериозна финансова икономия за компанията. Друга значима полза от преминаването към хибриден облак е отпадане на значителна част от инфраструктурното оборудване, и по-конкретно сървъри (както хардуер, така и софтуер), които до момента са ползвани в компанията и за които текат плащания за поддръжка и за лицензи.

“Основно предимството на хибридното облачно решение обаче е отпадане на необходимостта от миграция, - споделя Александър Иванов. - В случая не се реализира миграция, а на практика потребителските акаунти “съществуват” първо в ресурсите на място, а впоследствие се синхронизират с облака в зависимост от политиката, избрана в компанията.”

Всъщност при хибридната облачна инфраструктура акаунтите на потребителите “съществуват” и на двете места – и в облака, и в on-premise инфраструктурата, като при това те са синхронизирани. Прехвърлянето на един потребител и съдържанието на неговата поща и другите му ИТ активи от on-premise инфраструктурата към облака вече не е процес, който изглежда като миграция, а е обикновено прехвърляне на акаунти. В резултат се избягва миграцията на 600-700 потребителски акаунта например само в рамките на няколко часа, а този процес става постепенно, на базата на одобрени графици и одобрени схеми по сигурността – кой потребителски акаунт в коя инфраструктура ще съществува, откъде ще минава потокът от писма и др. “При така организираната хибридна инфраструктура в Петрол АД всички писма минават през съществуващите Exchange сървъри, там се анализират, филтрират и след това се прехвърлят към облачния Exchange. Сериозно предимство на тази среда е фактът, че даден потребител може да “съществува” и на двете места под различна форма: за едни услуги – на едно място, за други услуги – на друго място, като всички системи за автентикация на потребителя се поддържат в съответните ни дейта центрове on-premise”, уточнява той.

Облачните и on-premise услугите

Петрол АД ползва Office 365 и ресурси в облака на Майкрософт. “Ползваме имейл и офис приложенията като облачна услуга, което ни дава възможност да ги достъпваме отвсякъде през интернет, като в същото време имаме и инсталационни версии”, обяснява Александър Иванов.

Компанията на практика разполага и с локално и облачно SharePoint решение. Нова услуга, която вече изцяло е мигрирана към облака, е Skype for Business. Тя е изцяло облачно базирана, без да се дублира върху on-premise инфраструктурата, и замества напълно ползвания преди това в компанията Lync.

“Критериите за преминаване към облака са най-вече по услуги и по потребители – кои потребители, с кои услуги се намират в облака, - уточнява Александър Иванов. – А самото задаване на критерии има много особености, като се започне от позицията в компанията, сигурността на информацията, коя информация ще минава през облака, имейлите на кой ръководител могат или съответно не могат да минават през облака и др. Ако трябва да обобщя, критериите са най-вече на база сигурност.“

Специфични моменти при реализацията на проекта

“Много е важно екипът, които ще се занимава с преминаването към облачната услуга на Майкрософт, да има ясна представа кои сървъри ще отидат в облака и как ще бъдат управлявани. Причината е, че при прехвърлянето на определени сървъри в интернет чисто технологично нови такива се появяват като on-premise инфраструктура. Затова екипът трябва да направи много внимателно планиране и да има предвид, че не е необходимо да се вдигне само облачната инфраструктура, но да се вдигне и нова on-premise инфраструктура, която да бъде синхронизирана и да има всички сертификати и технически изисквания, за да поддържа облака. Това е изключително важно, когато се говори за хибридна инфраструктура и трябва да бъде много добре организирано и свършено, с много добро описание. Това е ключът към успеха и това беше и най-специфичният момент при реализацията на проекта”, обяснява Александър Иванов.

След като стартира работата по проекта, ИТ екипът на Петрол АД се натъква на проблем в облака на Майкрософт. Това налага изчакване на ъпдейт на системата от страна на Майкрософт и съответно води до забавяне изпълнението на проекта. “Това забавяне беше около 2-3 седмици, докато бъде направен ъпдейт на облака и бъдат извършени съответните тестове, но представляваше предвиден риск”, коментира ИТ мениджърът на Петрол АД.

Срокове, екипи и обхват

Проектът стартира през април 2014 г., като основната част на проекта е завършена за 4 месеца. От дружеството обаче отбелязват, че един такъв голям проект е много широкообхватен и на практика няма край. След като екипът по внедряването успешно синхронизира облака, през септември същата година започва и миграцията на първите услуги към облака, а именно - първите пощи с пълна функционалност. След това през декември 2014-а е пуснат и облачният SharePoint, а от юли 2015 г. служителите в Петрол АД вече работят и със Skype for Business.

Проектът е съфинансиран по програма на Майкрософт, подпомагаща нови проекти за имплементиране на облака. За целта екипът на Петрол АД кандидатства по тази програма, получава одобрение и съответно финансиране, изразяващо се в брой консултантски часове, като получава възможността да избере свой консултант по проекта. “Спряхме се на екипа на Компарекс България ООД, които предоставиха всички необходими сертификати за реализация и разполагаха с необходимия екип от консултанти, и с тяхна помощ се справихме за много кратко време”, споделя Александър Иванов.

От екипа на Петрол АД в проекта вземат участие 4-ма човека по техническата реализация на проекта и 2-ма човека по икономическата реализация, като ИТ мениджърът на компанията се включва и в двете области. По проекта работят също така двама консултанти от Компарекс, а отделно в различни части на проекта участие вземат и технически лица от Майкрософт.

Проектът по внедряване на хибриден облак в Петрол АД обхваща не само дружеството, но и 5 негови дъщерни фирми.

В момента системата се ползва от 250 офис потребители – най-вече от главните офиси на компанията и дъщерните дружества. Отделно тя обхваща 350 бензиностанции, 285 от които са собственост на Петрол АД, и около 50 са на франчайз. За целта Петрол АД разполага с 250 лиценза тип “десктоп” и 350 лиценза тип “киоск”. Договoрът с Майкрософт може да се предоговаря всяка година, като в частта му за облачните услуги е включена клауза за добавяне на лицензи на всеки 3 месеца.

Предизвикателства, изводи и научени уроци

“Екипът беше много ентусиазиран да реализираме проекта, при това в срок. И в тази връзка поредното потвърждение, което получих в процеса на имплементацията, е, че в един проект най-важни са хората. Винаги възникват трудности от всякакво естество, но когато един ръководител работи с високо подготвени и мотивирани хора, нещата се случват и винаги се случват успешно. Това е нещо, което за мен се потвърди за пореден път, а всичко останало са технически детайли”, споделя Александър Иванов.

Резултати и ползи

От Петрол АД отчитат реализирана икономия от 30% след преминаването към хибридния облак. Спестените средства са както от лицензи, така и от оборудване и съответно от човешки ресурс.

Друга значима полза е високото ниво на сигурност и защитеност на информацията. “Изискахме от Майкрософт да ни представят всички необходими документи, гарантиращи сигурността на облака. Те включваха също така писмо от Европейската комисия, с което Комисията потвърждава сигурността на облака на Майкрософт на територията на ЕС. От друга страна, информацията в облака на Майкрософт се съхранява в изключително добре защитени дейта центрове на компанията, с надежден бекъп, Disaster Recovery и високо ниво на физическа защита”, обяснява Александър Иванов.

С цел непрекъсваемост на услугата Петрол АД подсигурява връзката към облака, резервирайки интернет достъпа и разчитайки на няколко доставчика.

И не на последно място, компанията има възможност да прави бекъпи и архиви на своите данните на територията на страната.

Планове за развитие на решението

От Петрол АД споделят, че в момента тече миграция към облака на услугите, които е възможно и които не са законово ограничени относно подобна стъпка. В компанията обмислят също така ползването на нает ресурс - виртуални сървъри, в облака. “В момента ползваме Platform as a Service от IBM България, като реализираната бизнес синергия с техния висококвалифициран екип предостави на Петрол АД комплексно решение от най-високо ниво. Компанията ще продължи да ползва и тази услуга, като планираме наемането на виртуални сървъри от глобален доставчик”, уточнява Александър Иванов.

Други актуални ИТ проекти

ИТ дирекцията на Петрол АД управлява много широк кръг от задачи, включително всички проекти, свързани с ERP системата SAP, като те обхващат както самото дружество, така и всички свързани и дъщерни компании. От няколко години Петрол АД ползва ERP система на SAP, както и CRM и BW решения на същия производител. Компанията е внедрила също така специфичното за индустрията Gas and Oil решение на SAP, както и специализирания BI модул Business Objects, като предстои BI функционалността да бъде надградена.

“В момента подготвяме преминаване към SAP HANA. Намираме се на етап планиране, което е много важна част от проекта. Преминаването към база данни HANA и съответно новите решения на SAP върху HANA е един доста сериозен и голям проект, който ще тече в рамките на 2 до 3 години. Но за една търговска компания, каквато е Петрол АД, движението на данни в реално време от търговските обекти до хората, които управляват бизнеса, е много важно и е нормално компанията да инвестира в такива високотехнологични решения за управление на бизнеса”, коментира Александър Иванов.

ИТ екипът на Петрол АД управлява също така проект за нова картова система - голям и всеобхватен проект, намиращ се в процес на реализация. Той се изпълнява съвместно с BPC Banking Technologies и банкова институция у нас. “С реализирането на този проект Петрол АД ще стане първата компания от сектора на търговията, която ще пусне на пазара карта с чип технология, EMV съвместима и обслужвана на стандартните банкови терминали. Проектът тече от година и половина и неговото приключване скоро предстои”, заключава Александър Иванов.


X