Проекти

Успешна хетерогенна миграция на SAP носи сериозни бизнес ползи на Орбико България

CIO Media

Инж. Добрин Маринов, ИТ мениджър на Орбико България ЕООД

Орбико България ЕООД е част от Орбико Груп - водещ дистрибутор на голям брой световно известни продукти в областта на козметиката, хранителни и нехранителни продукти, електрически уреди, фармацевтични продукти, играчки, текстил, цигари, моторни масла. Поддържането на обширна и разнообразна гама от брандове и продукти в портфолиото на компанията изисква изключителна гъвкавост, устойчивост на непрекъснати промени и адаптивна организация.

Клиенти на Орбико Груп са някои от най-известните участници на пазара, големи мултинационални вериги, местни търговски вериги за търговия на едро, дрогерии и аптеки до независими местни търговци, B2B предприемачи и специализирани канали за продажба. Орбико Груп оперира на пазарите в 17 държави.

През настоящата година ИТ екипът на компанията реализира мащабен ИТ проект по хетерогенна миграция на SAP от IBM Power/AIX на x86/MS Windows.

Предистория на проекта

До края на 2014 г. SAP ERP системата на Орбико България ЕООД оперира върху клъстърно решение на IBM, реализирано с машини от Power линията на производителя. “Поради редица причини, сред които остаряването и амортизацията на машините, понижаване на производителността и в крайна сметка ненадеждността на клъстъра поради дефектирането на единия от сървърите, се наложи да помислим за подмяна на наличните сървъри с нови”, обяснява инж. Добрин Маринов, ИТ мениджър на Орбико България ЕООД. По неговите думи най-естествената стъпка в тази ситуация е да се подменят наличните сървъри с нови от същата продуктова линия, без да се променя нищо друго.

Същевременно ИТ екипът на компанията извършва анализ на ИТ системите, които оперират към този момент, и резултатите се оказват незадоволителни – множество остарели сървърни инстанции, голяма част от които разположени на физически машини; виртуална среда покриваща много малък процент от нуждите на компанията, разполагаща се също върху остарели хардуерни и софтуерни ресурси.

“Притиснати от обстоятелствата, които, смея да твърдя, застрашаваха бизнеса, бяхме поставени пред вземане на решение – да продължим с дивергираните структури за ERP и backbone системите или да обединим физическия ресурс и да модернизираме освен сървърните инстанции на ERP системата и тези на останалите сървъри”, обяснява Добрин Маринов.

Реализация, етапи, партньори

“След като направихме подробен анализ на възможностите и разгледахме множество варианти, решихме, че бихме имали по-високо ниво на надеждност, ако увеличим броя на сървърите в клъстъра (nodes) и унифицираме хардуерните платформи за всички сървърни инстанции. От друга страна, разликата в ценово отношение между x86 и Power платформите не беше за пренебрегване – калкулациите показаха почти 3-кратно по-висок TCO (Total cost of ownership), ако бяхме избрали да продължим да използваме IBM/AIX за нуждите на ERP системата ни (TCO е изчисляван на 5 годишна база)”, споделя Добрин Маринов.

Освен всичко изброено по-горе се оказва, че в ИТ екипа липсва експертиза в областта на AIX администрацията (такива познания се оказват доста редки и скъпи като цяло за пределите на страната).

Претегляйки всички плюсове и минуси, ИТ екипът на Орбико България се сприра на нещо доста по-популярно, разпространено и по-думите на Добрин Маринов - гъвкаво, а именно x86 платформа. Естествен е и изборът на операционна система и виртуализационна платформа, а именно MS Windows Server 2012R2 и Hyper-V. “Естествена, тъй като лицензионно решихме, че за нас ще бъде най-удачно да използваме Windows Server 2012 R2 за всички наши сървъри, включително и за тези, на които работят SAP и прилежащата база данни”, уточнява Добрин Маринов.

След проведен конкурс ИТ екипът се спира на сървъри с марката Fujitsu, а доставката е възложена на S&T. Самата инсталация на сървърите, настройката на клъстъра и виртуалната среда са извършени от служителите на ИТ отдела на Орбико България. “Тук е мястото да отбележа ролята на ИТ екипа на Орбико България, който взе активно участие във всички етапи - от предварителните проучвания и вземането на решение до инсталацията и поддръжката на сървърните инстанции. Гъвкавостта и отзивчивостта на партньорите ни от Fujitsu и S&T бяха от съществено значение, предвид кратките срокове и липсата на времеви толеранси”, допълва Добрин Маринов.

За самата хетерогенна миграция на SAP от IBM/AIX на x86/MS Windows като партньор е избрана фирма Атос поради ред причини, сред които и предишно партньорство между двете компании, а също така и високото ниво на експертиза, притежавана от специалистите в Атос.

Специфични моменти при реализацията

Тъй като цялостно проектът се оказва доста сложен и разностранен, а времевата рамка твърде кратка, част от нещата не са дооценени и се налагат някои промени, след като вече е стартиран проектът. “Оказа се, че по време на предварителните разговори бяхме дискутирали миграцията на SAP и Oracle от AIX върху Windows, но бяхме пропуснали да коментираме за какви версии става дума. Когато започнахме проекта, се оказа че настоящата версия на SAP е невъзможно да бъде инсталирана на по-висока версия от Windows Server 2003, като на последния само след няколко месеца Microsoft спираше поддръжката, а и лицензионно нещата стояха доста неясно. Заедно с това времето продължаваше да ни притиска. В крайна сметка, след подробна дискусия с колегите от Атос установихме, че ако се спрем на хетерогенна миграция на SAP от AIX на MS Windows 2003, при последващ процес на ъпгрейд ще увеличим времето за ъпгрейд с това за ъпгрейд на операционната система (двустъпков), както и на подлежащата база данни, а с това и времената на прекъсване (downtime), затова се спряхме върху Suse Linux for Enterprise (SLES), като OS “за временно“ ползване. Казвам „временно ползване“, тъй като след успешната SAP миграция от AIX към SLES в средата на април тази година, инициирахме проект по ъпгрейд на SAP, в рамките на който предвиждаме подмяна на подлежащата OS с Windows (реализация на първоначалната крайна цел)”, обяснява Добрин Маринов.

Използваните технологии:

 - Хардуер 4 броя двупроцесорни машини на Fujitsu с процесори на Intel; 256GB RAM; 4x 8Gbps FC (fiber channel); NIC - 4x 10Gpbs, 4x 1Gbps
- ОС – Windows Server 2012 R2 Datacenter with Hyper-V (for Hyper-V hosts)
- За SAP instances – OS - SLES 11, DB – Oracle

SLES е една от официално поддържаните от Microsoft за виртуализация Linux дистрибуции. “В никакъв случай, не подценявам предимствата на SLES като ОС, ненапразно SAP я използват за своите appliances за SAP HANA, но поддръжката на множество различни ОС утежнява работния процес, изисква поддържане на разширена компетенция и в крайна сметка, ако не носи конкретни бизнес ползи е ненужна, по мое мнение. От друга страна, допълнителните разходи за поддръжка на SLES не са за пренебрегване. Поради тези причини, решихме да се придържаме към първоначалната цел – OS Windows Server”, обяснява Добрин Маринов.

Резултати и ползи

С реализация на този проект е повишена отказоустойчивостта на по-голямата част от системите, собственост и използвани от Орбико България ЕООД. Сред тези системи са и бизнес критичните системи като SAP.

Постигнато е понижаване на разходите за придобиване и поддръжка на сървърните инстанции. Заедно е това е налична вътрешнофирмена компетенция за поддръжка на системите.

Сред ползите от компанията отбелязват също така неколкократното повишаване на производителността на ERP системата. “С новия хардуер очаквахме повишаване на производителността, като очакванията ни, базирани на предварителни тестове, бяха около 40%. В крайна сметка за определени процеси в ERP системата, беше постигнато до 8-кратно увеличаване на производителността.

Този проект се оказа необходимият предшественик на ъпгрейда на ERP системата”, обяснява Добрин Маринов.

Предизвикателства и научени уроци

“Подобни проекти винаги са свързани с време, в което системата не е достъпна за потребителите (т.нар. downtime), и това следва много внимателно да бъде оценено и бизнесът да е наясно с това. Нашият проект по миграция се случи в рамките на Великденските празници тази година и смея да твърдя, че времевата рамка беше много добре изчислена и организирана, така че в първия работен ден след празниците да имаме съвсем малко инциденти, което да не пречи като цяло на работата”, споделя Добрин Маринов.

Като важен извод и „научен урок“ от компанията определят факта, че бързането и неспазването на добрите практики в управлението на проекти обичайно водят до непредвидени събития и нуждата от вземане на решения, които е възможно невинаги да бъдат най-удачните. “В нашия случай, въпреки че се наложиха някои концептуални промени „в движение“, то крайната цел не се е променила. Важно е да се отбележи, че промените не се отразиха нито върху финансовите параметри, нито върху времевата рамка на проекта. От изключителна важност при такива проекти е компанията да има надеждни партньор в необходимата компетенция, на които да разчита”, убеден е Добрин Маринов.

Планове за развитие

Този проект или по-точно резултатите от него са основна предпоставка за стартирането на проект по ъпгрейд на ERP системата в Орбико България. “Проектът по ъпгрейд на ERP системата беше иницииран в началото на май тази година, стартира в началото на септември и очакваме да приключи в началото на март 2016, надяваме се със същия успех, като проекта по миграцията”, заключава Добрин Маринов.

Другите проектите, по които работи ИТ екипът на Орбико България, в момента са цялостна модернизация на ИТ инфраструктурата, включваща и комуникационното оборудване (тези два проекта са почти приключили), както и повишаване нивото на сигурността на информацията, разработване и прилагане на процедури и ИТ стандарти. Сред предстоящите проекти на компанията са и миграция към Office 365 на Microsoft, като ключов проект е и гореспоменатият проект по ъпгрейд на SAP.


X