Проекти

В UK предприемат нова стъпка към цифрова администрация

CIO Media

Във Великобритания планират пускане на нова услуга, която ще уведомява гражданите за предлаганите от държавната администрация услуги. Проектът е наречен GOV.UK Notify и се реализира като чат от електронното правителство на страната.


Както съобщават от британската правителствена цифрова служба (Government Digital Service, GDS), от вчера - 6 януари, платформата GOV.UK Notify преминава в етап на тестове. Пускането и в редовна експлоатация се планира за края на февруари или началото на март.
При старта на платформата британските граждани ще могат да получават съобщения с SMS, email или с писма за статуса на сравнително малък брой административни услуги – например за резултатите от държавен технически преглед на автомобили и за издаване на дългосрочни пълномощни. През лятото на 2016 г. се предвижда предоставяне на възможност за получаване на уведомления и за останалите административни услуги.

Възможностите на GOV.UK Notify ще се разширяват постепенно. Отначало разработчиците ще акцентират върху изпращането на съобщения за статуса на услугите. На следващ етап платформата ще позволи, например, гражданите да променят заявено време за посещение в държавно ведомство, предоставящо дадена услуга, да водят кореспонденция с това ведомство, да получават допълнителна информация и т.н.

Британските държавни институции всяка година получават милиони телефонни обаждания от граждани, които искат да изяснят на какъв етап се намира една или друга заявена от тях услуга. Хората губят много време в очакване на отговор от сътрудниците на съответните кол-центрове, а последните струват доста скъпо на държавата. По тази причина е взето решението за създаването на GOV.UK Notify.

Държавните ведомства ще могат да включат системата към своите уеб приложения и информационни системи за обработка на документи. Също така те ще могат да използват създадения GDS интерфейс за изпращане на групови съобщения, генерирани от самото ведомство или заредени от други системи.  

Услугата GOV.UK Notify ще бъде безплатна за гражданите, а за доставчиците на услуги по изпращане на съобщения ще бъдат осигурени субсидии от бюджета на страната.

“Работим по въпросите във връзка със субсидирането и данъчното облагане. Ще осигурим ясен и прозрачен модел за всички разходи на обслужващия персонал”, заявяват от Government Digital Service.

Източник: Introducing GOV.UK Notify, GDSX