Проекти

Облачни технологии осигуряват скалируемост и повишават ефективността на Ucha.se

CIO Media

Платформата Ucha.se е един от най-големите образователни сайтове в България. Сайтът стартира през 2012 г. и съдържа значителна база с уроци и упражнения - общо над 7000, по всички предмети и за всички класове - от 1-и до 12-и.

"Нашата цел е да подпомагаме учебния процес, като уроците и упражненията в платформата са съобразени с учебната програма в училище, а материалът е поднесен по лесен и разбираем за учениците начин", обяснява Дарин Маджаров, съосновател на Ucha.se.

Платформата има регистрирани над 450 000 потребители - ученици, учители, родители, които ползват сайта, а изгледаните на сайта уроци са близо 17 милиона. "Четири години поред Ucha.se е определян като най-добър образователен сайт на България", споделя Дарин.

Облачните технологии зад Ucha.se

Развивайки бизнес идеята зад Ucha.se, екипът на стартъп компанията първоначално публикува видео уроците в YouTube, но през 2012 г., когато образователният сайт стартира официално в българското уеб пространство, цялата информационна база е прехвърлена на сървър на стартъп компанията. "Тогава пред нас възникна проблемът как да запазваме цялата информация така, че да осигурим развитие на сайта", обяснява Дарин.

В този начален период екипът на Ucha.se получава предложение от облачния доставчик Нетера да ползва безплатно нейни облачни услуги за определен период от време. В резултат стартъп компанията разполага своя сървър в дейта центъра на Нетера, ползвайки услуги по колокация.

"Едната от причините, които ни мотивираха да започнем да ползваме облачни услуги, е фактът, че всеки ден качвахме все нови и нови видеа, потребителите ставаха все повече и трябваше да има възможност да се скалира целият този процес", обяснява Дарин.

Колокираният сървър на Ucha.se e ползван около 1 година - от лятото на 2012 г. до лятото на 2013 г., след което компанията преминава към ползване на клауд хостинг услугата на Нетера. "Клауд хостингът на Нетера ни позволи скалиране на ресурсите според нашите нужди - на практика с увеличаване на потреблението беше лесно да се извършва това скалиране. За сайта е жизненоважно да има добра производителност, което освен от конкретната реализация на сайта, зависи и от сървърната технология. И на този етап от нашето развитие - когато преминахме към клауд хостинг от Нетера, това беше едно много добро решение", обяснява Георги Георгиев, ръководител на екип програмисти в Ucha.se.

"За нас е изключително важно да можем да съхраняваме технологично добре натрупваните данни с цел тяхната последваща обработка, това дава насоките в нашия бизнес"

С течение на времето обаче, поради голямото разрастване на проекта и изключително големия брой посещения, се появяват някои проблеми от технологично естество, главно дължащи се на интернет свързаността. В резултат, съвместно с Нетера, техническият екип на Ucha.se взема решение сайтът да премине към нает физически сървър в дейта центъра на Нетера, който да предостави по-високи параметри с цел избягване на проблемите при пиковите часове на потребление.

"Преминахме към нает от нас физически сървър в дейта центъра на Нетера през декември 2014 г., като ползваме тази машина и до днес. Заедно с това екипът на Нетера ни предоставя и цялата сървърна администрация, като поддръжката в този случай е много по-пълна, отколкото при колокацията", уточнява Георги Георгиев. Проблемът с интернет връзката също е решен изцяло.

В допълнение от юли 2016 г. Ucha.se ползва и облачната услуга CloudFlare. "Това е услуга от типа на Content Delivery Network, която ни позволява добро кеширане на ресурсите с цел по-голямо бързодействие, както и голяма сигурност на сайта относно различни атаки", допълва Георгиев.

Ползите от облачните технологии

"При клауд хостинга разполагахме с един сериозен плюс - получавахме голяма скалируемост на ресурсите, което позволяваше през лятото, когато имаме по-малка посещаемост на сайта поради факта, че учениците са във ваканция, да намаляваме ресурсите. Това от своя страна оказва влияние върху цената, което е съществено предимство. В пикови периоди съответно увеличавахме ресурсите и това позволяваше сайтът да функционира нормално за много голям брой потребители", обяснява Георгиев.

Големи обеми от данни и анализи

От екипа на Ucha.se споделят, че решенията в компанията се взимат основно на базата на данните, събирани и натрупвани чрез платформата. "Преди да пуснем нова функционалност на сайта, първо провеждаме тестове с определена група хора, събираме данни, анализираме тези данни и правим това постоянно и ежедневно. Непрекъснато правим обстоен анализ на поведението на потребителите, за да можем да определим техните предпочитания и съответно какво не им харесва и в резултат да подобрим сайта и неговите функционалности. Целим да постигнем едно по-добро клиентското преживяване", споделя Дарин.

За целта в екипа работят специалисти, които се занимават само с тази дейност - събират данни и на база тези данни и съответно опита на хората в компанията се вземат решенията. "Така че за нас е изключително важно да можем да съхраняваме технологично добре тези данни с цел тяхната последваща обработка. Това дава насоките в нашия бизнес", допълва той.

Планове за развитие

Наскоро Ucha.se преминава към html 5 player - нова стрийминг технология, която, по думите на Дарин, ще позволи на компанията да добавя нови функционалности, докато върви дадено видео. "Самото видео ще става все по-интерактивно", уточнява той.

Друга посока на развитие, която планират от компанията, е процесът на учене да бъде развит като игра. "В момента представяме първите стъпки на игровизацията на сайта, като всеки ученик ще може да развива собствен профил, както това става в компютърните игри. На практика като учиш, отговаряш правилно, помагаш на другите и т.н., ти развиваш свой собствен герой. Предвиждаме класации за всички ученици в България, за всички училища. Идеята ни е ученето да доставя още по-голямо удоволствие, - споделя Дарин. - Това от своя страна води до един технологично много интересен казус, защото трябва да пазим данни за над 400 000 човека, да отчитаме точки, да правим класации в реално време. Именно затова услугите, за които разказваме, са толкова важни, защото те ще ни позволят платформата при потребителя да работи перфектно. Зад всичко това обаче се случват доста сложни процеси."

На по-късен етап от компанията планират също въвеждане на облачни услуги за оптимизация на сайта, което да увеличи допълнително производителността.


X