Проекти

ERP система обслужва успешно бизнеса на Смарт Органик

CIO Media

Смарт Органик е водещ производител и дистрибутор на биохрани. Основана през 2008 г., компанията е сред биопионерите в България. Смарт Органик е създадена с идеята да предостави алтернатива на конвенционалната хранителна индустрия, като предлага чисти и здравословни хранителни продукти с гарантиран произход. "Като иновативна, динамична и социално отговорна компания ние целим да предоставим здравословен избор за всеки човек навсякъде по света. Стремим се да предлагаме продукти с безкомпромисно качество, които даваме и на собствените си деца, както и високо ниво на обслужване на нашите клиенти по веригата на доставка", споделя Ралица Йорданова, „Оперативен мениджър“ в Смарт Органик АД.

Ралица Йорданова, „Оперативен мениджър“, Смарт Органик АД

При управлението на бизнеса си Смарт Органик разчита на внедрената в компанията ERP система Zeron V/4, разработка на Elite Software.

Предистория на проекта

"Преди около две години се появи необходимост от ERP система, която да задоволи нуждата на бързо развиващата ни се компания. Беше ни необходим софтуер, който да подпомага и осигурява всеки един наш процес", обяснява Ралица Йорданова причините за стартирането на проекта по внедряване на ERP система. Компанията цели да внедри софтуер, изцяло ориентиран към нуждите на Смарт Органик. 

Реализацията

"Изборът ни беше сравнително лесен", коментира Ралица Йорданова. За целта мениджмънтът на компанията разписва няколко ясни изисквания и цели, които следва при избора на софтуер. Тези изисквания включват достъпна цена, гъвкави процеси и създаване на нови при нужда, лесен и интуитивен за работа интерфейс, разработен най-малко на български и английски език, както и бърза реакция за поддръжка от страна на фирмата внедрител.

След проведен подбор изборът на мениджмънта на Смарт Органик пада върху ERP система Zeron V/4 на Elite Software. "Проведохме редица срещи преди стартирането на ERP системата в Смарт Органик. Реализирахме и срещи с консултантите на Elite Software с цел подготовка на базата данни", коментира процеса по внедряването Ралица Йорданова. 

Резултати и ползи

От Смарт Органик споделят, че резултатите и ползите от внедряването на Zeron V/4 са много. Постигната е оптимизация на голяма част от процесите в компанията, като сериозен плюс е фактът, че се ползва една система, в която имат достъп и работят всички отдели на Смарт Органик. "Имаме също така голяма и структурирана база данни, достъп до много и различни по вид справки и анализи и не на последно място – разполагаме с картина и поглед над целия си бизнес", допълва Ралица Йорданова.

"Стартирането на подобен проект е придружен с много работа. Трябва да са ясни аспектите и нуждите на компанията. Трябва да се търси възможно най-доброто на пазара според нужните на компанията", уточнява тя, визирайки ключовите аспекти, довели до успеха на внедряването. 

Планове за развитие

Първоначално мениджърският екип на Смарт Органик търси решение, което да бъде насочено към складовите наличности и производството, а впоследствие в компанията стартира използването и на модула за продажби.
 

 "Стартирането на подобен проект е придружен с много работа – трябва да са ясни аспектите и нуждите на компанията и да се търси възможно най-доброто на пазара според нужните на компанията"
 

"Преди около 8 месеца започнахме да прехвърляме и счетоводството си изцяло на Зерон. В момента използваме всички модули на програмата и сме много доволни, че можем да обедим всичките си процеси на едно място. Имаме голяма база данни, в която можем да намерим цялата информация за клиенти, продукти, производства, продажби, доставки и т.н.", казва в заключение Ралица Йорданова.


X