Проекти

Онтотекст създава платформа за когнитивен анализ на медийно съдържание

CIO Media

Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст, заедно с исландския разработчик на решения за разпознаване на обекти в изображения и видео Videntifier и българската компания Semantic Interactive, специализирана в извличането на знания и агрегиране на съдържание, спечелиха финансиране по програма ЕВРИКА/Eurostars-2.

В рамките на проекта, който носи работното име EVALA, ще бъде създадена изцяло автоматизирана софтуерна платформа за когнитивна и семантична оценка на връзки и анализ на медийно съдържание (обекти в текст, видео, статични изображения). 

 
Платформата ще бъде комерсиализирана и ще е подходяща за медиите и медийните анализатори, ПР агенциите и консултантите, международните агрегатори на съдържание, малките и средни фирми, които извършват анализ на своето медийно присъствие и др. Проектът ще продължи 36 месеца.

 

С помощта на EVALA ще дадем възможност на професионалистите в областта на маркетинговите комуникации, журналистите и анализаторите да извършват анализи в реално време в глобален мащаб. Те ще имат възможност да изследват медийната среда и да оценяват влиянието на лидерите на мнение. Платформата „Анализ на връзки и оценка на въздействието“ ще представя визуално автоматично-идентифицирани и динамично- анализирани взаимовръзки между обектите. Изследователската работа ще се съсредоточи върху оценяването на причинно-следствените връзки между обектите на база честота, близост и количеството споменавания, което ще позволи откриване на скрити тенденции, фактори и модели, идентифициране на реални влиятелни лица и анализ на заинтересованите страни“ - заяви по този повод Илиан Узунов, директор “Продажби” за региона EMEA в Онтотекст.

 
Във фазата на предварителните проучвания сред агенциите за медийни анализи е установено, че въпреки използването на софтуер за автоматизация, все още има висок процент ненадеждност, поради което се използва комбинация от ръчен и технологичен подход. Към момента оценяването на т.нар. ”влиятелни” лица е обвързано предимно с комуникационния канал, който формират, а не с реалното въздействие на техни изказвания или мнения. 

 
Същевременно много лица, марки и компании дори без солидно присъствие в социалните мрежи имат значително влияние, благодарение на комуникационните си послания и поведение. В проекта се предвижда тяхното идентифициране да се извършва според влиянието на комуникационните им послания директно върху медийното отразяване или върху други обекти, а не чрез анализ на комуникационните им канали. Ще бъдат създадени и нови таблични уеб инструменти за визуализация (дашборди), чрез които ще се представят предполагаеми причинно – следствени връзки между събитията. Всичко това ще послужи за създаването на комплексен софтуерен продукт, който ще разкрива и изобразява в реално време асоциативни семантични графове върху карта от обекти, по подобие на човешкия мозък. 

 
Онтотекст е част от групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД, която е публично дружество от ноември 2015 г. 

X