Проекти

Немската камара в България внедри вертикално CRM решение

CIO Media

Цялостна CRM система заработи в Германо-Българската индустриално-търговска камара в България (ГБИТК). Организацията избра Microsoft Dynamics CRM Online (Dynamics 365 for Customer Service), за да управлява взаимоотношенията със своите клиенти и партньори и да оптимизира цялостната си дейност. Основната цел на проекта е да се внедри единна система, която да обслужва всички операции и процеси в Камарата. Партньор на ГБИТК и внедрител на системата е консултантската компания Balkan Services.

Внедрената CRM система обхваща дейността на всички служители в ГБИТК и се превръща в основна за организацията. Ключов фактор за успешното реализиране на решението е фактът че то позволява да се създаде многослойна структура, която включва различни рестрикции при определяне правата за достъп. По този начин се постига максимална сигурност на данните, като потребителските нива имат различни права за работа с приложението, а мениджмънтът получава достъп до цялата информация.

 
„Благодарение на системата създадохме единна база данни и успяхме да избегнем ситуацията, в която информацията съществуваше в различни системи под формата на дублирани записи, включително и в Excel файлове. С помощта на Balkan Services успяхме да изградим изцяло завършена и работеща система за ефективен маркетинг и обслужване, като фирмата осигури и последващата поддръжка на приложението“, сподели Цанко Цанков, директор DEInternational към Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Цанко Цанков

Цанко Цанков, директор DEInternational към Германо-Българската индустриално-търговска камара 

За осъществяването на проекта са реализирани интеграции на Microsoft Dynamics Office - CRM Online със сайта на ГБИТК, с MS Outlook, както и с използваната счетоводна система Ажур. По този начин ключови процеси в организацията се автоматизират и се оптимизира ежедневната работа на служителите. Така например, посредством интеграцията със сайта на Камарата, при регистрация за събитие, организирано от ГБИТК, информацията автоматично се записва в CRM системата. Благодарение на интеграцията със счетоводната система се постига автоматизиран процес за фактуриране. Той включва автоматично генериране на индивидуални поръчки и изпращането им към счетоводната система, където се издават фактури за участниците.

 
Реализирана е още интеграция със CRM системата, използвана от Немската камара в Германия TYPO3, чрез която се осъществява непрекъсната автоматична актуализация на данните. Веднъж въведена в MS Dynamics CRM (Dynamics 365 for Customer Service), информацията се обновява и запазва и в системата на организацията в Германия. Приложението работи на различни езици според типовете потребители - български, английски и немски. 
Следете публикациите в инфоцентър "ERP, CRM, BI" на сайта www.cio.bg

CRM 3.0 в руската ВТБ Банк осигурява маркетинг в реално време - Или как аналитична система отговаря на въпросите “Какво, къде, кога”

Кой, как и за какво ще прилага BI технологии през 2017 година

BI система в Теси подпомага бизнеса при вземането на решения

Новите хоризонти на ERP системите

... и много други


X