Проекти

„Мари Бризард Уайн енд Спиритс България“ автоматизира процесите на работа с клиенти

CIO MediaВасил Гьошев

Производството на вино и високо алкохолни напитки в България е индустрията с богата история, която непрестанно се развива. За това свидетелстват постоянните инвестиции и засилващия се интерес от чужбина към родното вино. През последната година български винопроизводители спечелиха десетки отличия от най-престижните конкурса за вино в света. Това се случва и благодарение на навлизащите в този сектор позитивни хора, които следват модерните разбирания за развитие.

Холдинг „Мари Бризард Уайн енд Спиритс България“ (MBWS България) е сто процента собственост на Marie Brizard Wine and Spirits SA Фрабция и обединява компании, отглеждащи лозови насаждения, както и производители и дистрибутори на вина и високоалкохолни напитки.

В своята оперативна дейност холдингът отскоро използва за управление на данните програмния продукт ExpertM SmartOrders - интегрирана информационна система за управление на бизнеса, която му осигурява достатъчно гъвкава и в същото време надеждна информационна среда.

Системата е разработена и адаптирана за нуждите на MBWS от българската компания ExpertM и е основната информационна система, която обслужва всички счетоводни процеси, а също така складово стопанство и влагането на материали в производството.


Внедряването на новото решение е продиктувано от необходимостта да се оптимизира процеса на работа с клиентите. Развитието в сферата на технологиите през последните години позволи бизнесът да открива нови възможности за повишаване на своята ефективност чрез прилагане на нови модели и начини на работа. С въвеждането на SmartOrders холдингът си поставя за цел да автоматизира приемането на заявки от клиентите. Това на свои ред ще доведе до последващо автоматизираното фактуриране, както и контрол и автоматизация на различни реализиращи се промоции. Всяка промоционална активност е актив за фирмата, който може да бъде проследен с приложението и в последствие оценен.

Също така приложението дава възможност за въвеждане и следене на търговските маршрути, посещения на обекти, както и заснемане на текущо портфолио и мърчандайзинг в клиентските обекти.

Избраното решение позволява работа на различен тип устройства – преносими и настолни, с което максимално се улеснява работата на потребителя. Така, когато търговски представител на дружеството посети клиент, той може да направи на място справка, да приеме поръчка или да получи друга допълнителна информация за работата с този клиент.

Добрата информационната обезпеченост осигурява детайлни и прозрачни данни, които способстват за измерване на резултатите на отделните служители, а от там и на компанията като цяло. SmartOrders позволява извличане на показатели за представянето (KPI), с които да се измерва ефективността. На базата на измерените и анализирани резултати, се взимат адекватни решения за увеличаване на пазарения дял и рентабилността на компанията.

Продуктът позволява и централизирано следене на финансови параметри - плащания и задължения. Според специфичните нужди на клиента е възможна и функционалност за организиране и контролиране дейността на търговски представители.

В дългосрочен план въвеждането на тази интегрирана информационна система предоставя по-ефективно управление на ресурсите на дружеството – човешки и материални. Значително улеснява обслужването на клиентите и подобрява отчетността.

С натрупването на положителен опит и познания за ефективността от внедряването на модерни технологии, в MBWS планират да продължат да развива използването на надеждни съвременни решения в своята дейност. Краткосрочните планове на дружеството включват въвеждане на автоматизирано следене на палети като депозитен амбалажен материал.


X