Проекти

“ЗИН България” внедри интегрирана система за управление на всички организационни нива

CIO MediaИван Гайдаров

 Динамичната среда и засилената конкуренция във всички сфери на бизнеса превръщат вътрешната организация на компаниите в изключително важен фактор за позиционирането им на пазара. Конкурентноспособността може да бъде подпомогната чрез автоматизация на рутинните процеси, като планиране, бюджетиране, счетоводство, управление на персонала, производство и др., умението за бързо приспособяване към постоянно променящите се условия и възможността за правилно разпределение на ресурсите. Тези тенденции и бързите темпове на развитие на информационните технологии стимулират бизнеса постоянно да обръща поглед към автоматизирани решения, като интегрираните системи за управление (ERP).

Новите предизвикателства налагат вътрешните ни процеси да бъдат добре организирани и да се определят отговорностите по цялата производствена верига. Чрез интегрираната система за управление планираме, отчитаме и следим всички тези действия в реално време. С помощта на приложението EDI (Electronic Data Interchange) напълно автоматизирахме поръчките, което е от полза както за нас, така и за нашите клиенти”, казва Николай Киров, производствен директор в ЗИН България ЕООД, част от водещия европейски производител на свързващи детайли за автомобилния бранш RSN Sihn. Компанията внедрява системата за управление abas ERP през 2017 г. и по думите на Николай Киров това променя изцяло процеса на вътрешна организация.

 “Преди да внедрим abas ERP в нашата практика, фирмата имаше шест различни софтуерни програми, които не бяха свързани помежду си. Те бяха въвеждани поотделно във времето и не може да се отрече, че имаха позитивен локален ефект, но на корпоративно ниво се представяха неефективно”, добавя Николай Киров.

Аbas ERP първо е въведена в централата на RSN Sihn в Германия, а няколко години след това българското представителство на компанията също се доверява на изпитаната система. “Централата в Германия използва тази система от години. С въвеждането ѝ в нашето предприятие вече имаме пълна съвместимост за обмяна на информация, за което спомага и факта, че платформата е многоезична и може да бъде напасвана към клиентските нужди”, коментира още Николай Киров.

 Към днешна дата ЗИН България ЕООД разчита на abas ERP на всики нива в организацията си – от управлението на човешките ресурси до поддръжката на предприятието, и не смятат да въвеждат нови решения, защото тази система напълно удовлетворява нуждите на фирмата. Като директор произиводство Николай Киров е на мнение, че всяка промяна на процесите и отговорностите трябва да бъде интегрирана и отчитана, а резултатите от нея да бъдат анализирани, за да се направят необходимите изводи. “Освен че обезпечава процесите, abas ERP дава възможност да се програмират допълнителни модули, което също подпомага много нашата работа”, допълва той.

 Бизнесът и високотехнологичните производства тепърва ще разчитат в още по-голяма степен на интегрираните системи за управление, като abas ERP. В това не се съмнява и управителят производство в “ЗИН България” ЕООД. “Информационните технологии ще продължат да бъдат неразделна част от бизнеса. Те улесняват ежедневието и решават множество организационни проблеми, давайки възможност на компаниите да пренасочат ресурсите си към сегменти с по-голяма добавена стойност, като иновациите например”, категоричен е Николай Киров.


X