Проекти

„Алта Фармасютикълс“ избра Logistics Vision 3 Plus за управлението на складовите си наличности

CIO MediaЛекарствената компания „Алта Фармасютикълс“, внедри решението за управление на складови наличности Logistics Vision 3 Plus на българския разработчик STAMH SOLUTIONS.

Алта Фармасютикълс“ се занимава с внос, търговия и дистрибуция на лекарства и хранителни добавки и оперира веригата от собствени аптеки SUBRA.

Потребители на решението са екипите в дистрибуционният склад на дружеството, (складови оператори и логистици), оперативния и финансов мениджмънт.

 Решението спомага за управление на веригата на доставки от момента на доставка на закупените стоки, през складирането им до експедицията на поръчки от склада за дистрибуция към клиенти или собствените аптеки.

Основни предизвикателства, пред които е изправен ИТ отделът, оглавяван от Иван Цанков, са свързани не само кратките срокове за внедряването, но и с „паралелно внедряване на система за управление на складовите наличности (Warehouse Management System, WMS) и с физическо преместване на склада в нова сграда, без да се прекъсва работа по приемане на стока, настаняване и експедиция на поръчките за клиенти“, спомня си той.

 В хода на инсталацията на решението, се е наложило разделянето на етапи и интеграция с ERP софтуера, който се ползва в компанията. „Специфика има и в различните начини на работа, които се определят от логиката на бизнеса на компанията“, коментира Цанков. Като пример той привежда специфичните нормативни изисквания при опериране с лекарствени средства. Това наложило адекватната адаптация на софтуера към конкретните изискванията на „Алта Фармасютикълс“.

Logistics Vision 3 Plus на STAMH SOLUTIONS е цялостно многокомпонентно решение със самостоятелна база данни и отделен логически слой, динамично управляващ процесите, складовите площи и работната ръка, както и материалните потоци. Важно предимста е възможността за интеграция с ERP, според конкретните изисквания, в случая – на „Алта Фармасютикълс“.

Иван Цанков уточнява, че с нарастване на обема на работата на „Алта Фармасютикълс“ и промяната на изискванията от страна на бизнеса ни в възможно разширяване на функционалностите. Планира се и внедряване на допълнителни специализирани модули за 3PL (Third-party-logistics), които ще позволят на фармацевтичната копания да ползва логистични услуги от трета страна.


X