Проекти

Matrix Pack въвежда единно решение за управление на бизнес процесите си в четири държави

CIO MediaРешението се ползва от мениджмънта, производството, отдел "Продажби", от счетоводството и склада. Тъй като намиращата се в пазарджишкото село Ивайло компания е собственост на едноименното гръцко дружество, ERP системата предоставя справки, доклади и анализи за централата.

 Matrix Pack е най-големият производител на сламки за пиене в Европа, което налага използване на система за управление на бизнес процесите, отговаряща на всички производствени и бизнес изисквания и покриваща динамиката на непрекъснато нарастващите международни поръчки.

 За да оперира правилно четирите си производствени мощности в различни европейски страни, компанията се нуждае от единна система, която да покрие както правните изисквания, така и да консолидира информацията на международно ниво. Започва се първо с инсталация в Гърция, а след това – в България. Системата EBS предстои да бъде въведена и в Полша и Португалия.

Предизвикателствата са свързани с безпроблемното уеднаквяване на бизнес процесите в Гърция и България, без да се променя начинът на работа, както и с въвеждането на набор от промени, отговарящи на местните изисквания и специфичните производствени изисквания.

 Сред основните предимства от компанията посочват добрите аналитични възможности и богатия набор от доклади, който подкрепа ежедневните дейности и процеса на вземане на решения. Информацията се поднася в ясен и добре структуриран вид.

По отношение на бизнеса ни в България изборът на Entersoft Business Suite е правилното решение, защото като голяма производствена компания ERP системата ни дава сигурност, че бизнесът ни е интегриран на всички равнища – от получаването на заявки от нашите клиенти, през управлението на веригата на доставките, до управлението на разходите. Използваме я повече от 2 две години и сме доволни от доставчика Entersoft“, коментира Стелиос Кастанис, изпълнителен директор на Matrix Pack. 


X