Проекти

Какви ще бъдат ИТ организациите през 2030 година?

CIO Media

Годината е 2030, а компанията е шанхайската Poppy - хипотетична технологична организация, която е листната на фондовата борса Nasdaq. Poppy се е разраснала значително през последните 13 г., след като през 2017 г. е създадена като стартъп организация, финансирана с рисков капитал. В общи линии тя е следвала примера на гиганта Alibaba, като първоначално се е фокусирала върху образователните услуги.

Poppy вече е завладяла глобалния пазар на младите потребители, търсещи учебна среда, която да ускори тяхното образование и процеса на получаване на квалификации и знание. Освен това към 2030 г. организацията се нарежда сред трите топ компании на пазара, като е постигнала това, използвайки смарт-машини и алгоритми, за да тълкува милиардите данни, събрани чрез безброй устройства и източници във фирмения „Интернет на всичко“ (Internet of Everything).

Компанията разбира индивидуалните предпочитания за учене на всеки един от своите потребители, промените в тяхната среда и в емоционално състояние, както и тяхната оптимална скорост за усвояване на информацията. Също така Poppys вече е на път да доминира на пазара за персонализирани образователни услуги и да се разширява бързо в хоризонтално и вертикално свързаните пазари чрез придобивания, планирани за 2030 г. Организацията е голяма и разрастваща се и в тази връзка трябва да може да следва бързото развитие на пазара и иновациите.

Ролята на CIO се променя заедно с технологичната компания. Човекът на тази позиция трябва да е опитен глобален изпълнителен директор, който да може да привлича, вдъхновява и предоставя възможности за развитие на служителите, притежаващи различни таланти и независимо мислене.

Ядрото на тази ИТ организация е екип от талантливи лидери с високи постижения. Всеки от тях има тясна специализация, която показва неговите способности да учи и да прилага придобитото знание. Но всеки един от ръководителите е бил приет в екипа на първо място заради своите ценности, интелектуално любопитство, оптимизъм и адаптивност. Тези лидери успяват да поддържат своя персонален баланс, докато същевременно приемат интензивната работа, несигурността и неопределеността на бизнес средата през 2030 г.

Самоуправляващи се и в голяма степен независими отдели

Организацията на Poppy има изключително гъвкава структура от отдели или екипи, които се променят спрямо задачите, докато идеите се формулират, приоритетите се уравновесяват и търсенето се увеличава. Това е точно обратното на йерархичните структури на функционалното или продуктово ориентираното групиране, типично за 2017 г. Освен това подобна структура позволява на екипите непрекъснато да се формират и променят, като дори могат да включат хора от други части на организацията, които да допринасят с различни идеи и опит.

CIO трябва да ръководи лидерите на отделите, като всеки формира самоорганизиращ се независим екип до 30 души. Всеки служител участва в екипите или отделите, а също така може да се присъединява към групи от специалисти, за да разширява своя опит. Външни доставчици, партньори и индивидуални експерти също се включват при специфичните задачи или проекти, като стават част от екипа или отдела за ограничен период от време, подобно на гъвките екипите и договори, които се използват през 2017 г.


Какви ще бъдат ИТ организациите през 2030 година?

© CIO Media, Cio.bg

Иновации

ИТ организацията е също така център за иновации и възможности както за външни, така и за вътрешни продукти и услуги, за разлика от 2017 г., когато като правило тя е вътрешна технологична функция. ИТ компанията основно се интересува от подходящия баланс между процесите на изобретяване, експериментиране и оптимизиране.

За да въведе иновация в продуктите, CIO ангажира специалисти от различни сфери:  от изкуства до наука. ИТ организациите през 2030 г. ще се нуждаят от антрополози, които да тълкуват поведението и психиката. Те ще се нуждаят и от дизайнери, за да създават продукти и услуги, чрез които да оптимизират изживяването на потребителите. Архитектите и специалистите за дигитално планирани ще моделират и насочват развитието на дигитална среда. Инженерите от своя страна ще създават компоненти на външните и вътрешните ИТ продукти и услуги, свързани в мрежата на „Интернет на всичко“.

Дали това наистина може да се случи?

Този сценарий представя само една възможност за бъдещето, чието развитие се определя от тенденциите в технологиите и управлението. Макар че могат да се появят пречки като:

  • новите подходи при управлението (като холокрацията) може да се окажат неефективни при по-широк кръг от организации;

  • отделни лидери могат да се провалят. Не всеки лидер на екип ще се превърне в ръководител, който да може да работи с висока степен на свобода, несигурност и промяна;

  • може до 2030 г. вече да няма CIO или технолгоични и ИТ организации, ако цялото знание и отговорности бъдат разпръснати в бизнеса.

Съвети към CIO през 2017 г.

Време е да започне да се мисли като милениал поколението, чиито представители ще станат CIO през 2030 г. Днешните компании трябва да развият собствени стил и етика за ИТ лидерите. Освен това е добре да се приеме практиката на „обслужващото лидерство” - „да ръководиш нещата от задна позиция”, за да се предостави по-голяма автономност, креативност и самоуправление сред ИТ служителите.

В допълнение днешните лидери трябва да разработят алтернативни сценарии за ИТ организацията, като се развият принципите на гъвкавите екипи. Служителите трябва да бъдат насърчавани да експериментират с различни начини за организация и работа,  непрекъснато да наблюдават, учат и да се адаптират. Освен това трябва да се помогне на новите ИТ лидери на отделите да бъдат креативни по отношение на това как следят, разбират и подкрепят своите служители.

Също така компаниите трябва да насърчат сътрудничеството между отделните сектори, за да се ускорят цикъла “от идея до създадена стойност” за организацията. Не на последно място специалистите съветват да се търсят нови възможности, чрез които да се предизвикат служителите и да бъдат извадени от зоната си на комфорт. Например, могат да бъдат назначени да работят в екипи, за които никога досега не са се замисляли, а така изследването на техните граници ще бъде експеримент и стимул за иновации.


X