Проекти

Облачните услуги в Китай имат редица ограничения

CIO Media

До 2020 г., която не е толкова далеч във времето, общият размер на пазара на китайската облачна индустрия се очаква да достигне около 103,6 млрд. долара. Още от 2010 г. в тази индустрия се наблюдава значителен ръст от 18,8% годишно, като през 2016 г. тя е била 27 млрд. долара.

Основните доставчици на облачни услуги предвидиха това и повечето вече имат голямо присъствие в Китай. Освен това Alibaba Cloud вече привлича вниманието на китайските компании, които искат да спечелят от използването на публичния облак.

За фирмите извън Китай, основната трудност е свързана с търговията. Макар че много организации извършват внос и износ от Китай, споделянето на информация, правните практики и политическите въпроси са проблематични. Това кара чуждестранните компании да бъдат внимателни, когато използват доставчици на облачни услуги в Китай дори когато става дума за филиали на американски фирми.

Кое обаче е лошото в случая? Джоинт-венчърите за облачни услуги в Китай, трябва да бъдат наясно с ограниченията при управлението на данни и с други правни въпроси като включително ограниченията за съхраняване на данни и други регулаторни политики.

С други думи, не е толкова лесно да се прави електронен бизнес с Китай, а използването на публичните облаци не заобикаля ограниченията. Всъщност работата с облачния изчислителен модел в Китай е сложно заради правителствените мерки за сигурност и активния контрол на интернет трафика в страната.

Но има и добри новини. Независимо дали се намират в Китай или в друга страна, доставчиците на облачни услуги трябва да дадат насоки и да осигурят автоматизирани системи, които да позволят на фирмите да работят съобразно тези ограничения. Облачният доставчик се превръща в основния посредник при правенето на бизнес в Китай. Освен това той трябва да автоматизира подсистемите за съответствие, които предпазват дадена компания и нейните партньори в облачното пространство от проблеми. Да, това означава, че доставчикът на облачни услуги ще бъде и партньор на организациите.

Чуждите компании могат много да спечелят от търговията с Китай. Макар че трудните и скъпи регулации в миналото са отблъсквали чуждестранните фирми от страната, общото използване на доставчици на публични облаци може значително да улесни интегрирането на партниращите си системи. 


X