Проекти

FSB: Замяната на служителите във финансовия сектор с машини носи рискове

CIO Media

Бордът за финансова стабилност (FSB) изрази загриженост, че заменянето на банковите и застрахователни служители с машини рискува да създаде зависимости от технологични компании, които са извън обсега на регулаторите. Бордът, координиращ финансовите регулации в G20, посочва в първия си доклада за изкуствения интелект (AI) и машинното обучение, че произтичащият от тях риск налага нужда от мониторинг.

Анализ на FSB разкрива потенциалните ползи и рискове за финансовата стабилност, които трябва да бъдат следени с навлизането на технологиите в следващите години и с увеличаването обема на достъпните данни.Според специалистите на международната организация, колкото по-ефикасно става обработването на информация – било тя за кредитни становища, застрахователни договори, взаимодействие с клиенти и т.н – толкова по-ефективна може да стане финансовата система. Приложенията с AI и машинно обучение може да доведат до нови форми на взаимовръзки между финансовите пазари и институциите, например при използването от различни институции на независими източници на данни.

Мрежовият ефект и мащабируемостта на новите технологии в бъдеще може да развие зависимостите от трети страни. Това на свои ред може да доведе до поява на нови системно значими играчи, които да са извън обхвата на регулаторите. 

Липсата на интерпретиране и проверка на методите на изкуствения интелект и машинното обучение може да се окаже риск на макро ниво.

За всеки нов продукт или услуга ще се налага оценка на използването на AI и машинно обучение с оглед на рисковете, включително придържане към съответните протоколи за поверителност на данните, излагане на опасност и киберсигурност. Адекватното тестване на приложенията е важно за гарантиране, че те ще извършат задачите за които са предвидени.  


X