Проекти

Умения за добро управление на екипите, работещи от разстояние

CIO Media

Отдалечените и гъвкави възможности за работа бързо се превръщат в основен инструмент за привличане и задържане на таланти в ИТ сферата. В същия момент обаче, служителите, които работят от разстояние, са изправен пред уникални предизвикателства, които техните колеги в офиса не срещат, включително неравностойно третиране и клюки по свой адрес, твърди ново проучване на социалните учени Джоузеф Грени и Дейвид Максфийлд.

 

 

Проучването, в което са участвали 1 153 служители, установява следните тревожни тенденции, които засягат дистанционните служители:

- 52% от тях смятат, че колегите им в офиса не ги третират равностойно.

 - 67% смятат, че колегите им не се борят за техните приоритети.

- 41% са на мнение, че колегите им говорят лоши неща зад гърба им.

- 64% смятат, че колегите им правят промени в проектите, без да се консултират с тях.

- 35% смятат, че колегите им лобират срещу тях.

И тук идват най-лошите новини - дистанционните служители, които се сблъскват с тези предизвикателства, често имат нужда от дълго време за да ги преодолеят. Загрижеността им при поява на подобни проблеми се проточва от няколко дни (84%) до няколко седмици (47%). За съжаление, това не вреди само на взаимоотношенията в екипа. Дистанционните служители усещат по-неблагоприятно въздействие и върху своята производителност, разходи, крайни срокове, морал и стрес, отколкото техните колеги в офиса, разкрива проучването.

Добрата новина е, че подходящата комуникация може да смекчи тези предизвикателства, а мениджърите могат да послужат като бариера срещу тях. Има седем изключително важни умения, които мениджърите трябва да владеят, за да създадат условия за успех и удовлетворение на своите дистанционни служители.

"Нашите изследвания през последните три десетилетия доказват, че успехът на всеки един екип зависи в голяма степен от качеството на комуникацията между хората в него", казва Максфийлд и добавя: "Екипите, които могат да проведат искрен и ефективен диалог, като изключат емоциите и политиката, се радват на по-висок морал и постигат по-добри резултати - по-добро качество, по-кратки срокове за реализация на продукти и т.н.".

Грени от своя страна е категоричен, че мениджърите играят особено важна роля, когато става въпрос за комуникация.

"Когато мениджърите моделират добра комуникация, останалата част от екипа ги следва и това се отразява на цялостната му работа”, казва Грени, но обръща внимание, че все пак не трябва да се надценява влиянието, което мениджърите имат върху способността на своя екип да води диалог и да създава здравословна среда за работа.

За да идентифицират конкретните комуникационни умения, които са нужни за създаването на подходяща работна среда от страна на един мениджър, Грени и Максфиилд се обръщат към респондентите със задача да посочат ръководител, който е добър в тази сфера. В отговор двамата анализатори идентифицират 853 квалифицирани мениджъри, всички от които споделят седем специфични управленски умения и практики.

1. Честа и последователна проверка

Почти половината от респондентите (46%) заявяват, че най-успешните мениджъри проверяват редовно своите служители, които работят от разстояние. Периодът на проверките варира от ежедневни до такива на седмична база, но те винаги са последователни в това си действие, което води до чести срещи и контакти лице в лице.

2. Лице в лице

Един от всеки четирима от запитаните смята, че мениджърите, които настояват за лични срещи с отдалечените служители, са по-успешни. Според тях мениджърите трябва или да организират подобни срещи, или да планират задължителен присъствен работен ден на определен период от време, като той се използва и за тиймбилдинг. Ако все пак подобни срещи са невъзможни, тогава мениджърът трябва да организира поне видеоконференции с участието на целия екип, за да гарантира, че служителите, които работят от офис, и тези, които го правят от дистанция, имат общи цели и достатъчно контакти помежду си.

 


Умения за добро управление на екипите, работещи от разстояние

© CIO Media, Cio.bg

 

3. Добро отношение

Респондентите посочват като особено важни за един мениджър и личните му комуникационни умения спрямо позиционираните в офиса екипи. Най-успешните мениджъри са добри слушатели, комуникират с доверие и уважение, интересуват се от натоварването и напредъка на екипа в поставените му задачи, без обаче да налагат тотален контрол и да прекаляват в интереса си към ежедневната кондиция на служителите, защото това ги кара да се чувстват неспокойни.

4. Ясни очаквания

Когато става дума за управление на екипи, които работят от дистанция, пълната яснота на изискванията към тяхната работа е задължителна, смятат респондентите. Мениджърите, които са максимално конкретни в своите изисквания както към дистанционните служители, така и към тези в офиса, имат по-работоспособни и удовлетворени екипи, които могат да постигнат това, което се изисква от тях. Служителите никога не трябва да изпитват съмнения относно проекти, роли, крайни срокове и т.н., категорични са Максфийлд и Грени.

 5. Винаги достъпни

Успешните мениджъри са на разположение на своя екип по всяко време и отговарят бързо при запитване, сочи проучването. Те правят всичко нужно, за да поддържат политика на отворени врати както за отдалечените служители, така и за тези на място, независимо от разстоянията и часовите зони. Начинът, по който служителите ще достигнат до своя мениджър, са без значение – SMS, Slack, Skype, телефон, електронна поща - каналът не е важен. Важното е служителите да могат по всяко време да влязат в контакт със своя мениджър. Според респондентите в изследването отдалечените служители трябва винаги да могат да разчитат на мениджъра си, когато имат нужда от насоки и отговори.

 6. Съвместно техническо ноу-хау

Както вече отбелязахме, възможността за комуникация със служителите, които работят от дистанция, е от изключително значение за доброто функциониране на екипа. За целта успешните мениджъри използват множество средства за комуникация, повечето от които обичайните, но са запознати и с удобните иновативни технологии за видеоконференции и различни платформи за сътрудничество като instant messenger, Adobe Connect и др. Освен това, те са готови да приспособят своя стил и среда на комуникация към всеки отделен служител.

 7. Приоритизиране на взаимоотношенията

Разбирателството стои в основата на успеха във всеки един екип. Добрите мениджъри са готови да излязат от зоната си на комфорт, за да формират лични отношения със служителите, които работят от разстояние. Те използват времето, в което извършват своите проверки, за да се поинтересуват от личния им живот, семейството им, хобитата и т.н. Не на последно място, успешните ръководители организират събития, които обединяват целия екип и укрепват личните връзки между различните единици в него, сочи проучването.

Грени и Максфийлд са категорични, че мениджърите, които владеят тези умения и управленски практики, ще открият, че не само отдалечените им колеги са по-щастливи, но и целият им екип е по-успешен.


X