Проекти

Над 10 млн. лв. отпусна МОН за ИКТ в училищата

CIO MediaВасил Гьошев

Българската образователна система не се възползва все още от модерните технологии толкова, колкото на всички ни се иска. А само така днешните ученици ще са подготвени за високо свързаната, дигитална и мобилна среда, в която живеем. С модерните технологии училищата еволюират от статичните хартиени учебници към мултимедийна учебна среда.

За да бъде постигната, всяко образователно решение трябва да отговаря на нуждите на преподаватели, ученици, но и на политикатa за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието.

В края на 2017 приключи националната програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ на Министерството на образованието и науката. Тя е част от стратегията за развитието на инфраструктура за ползване на персонални устройства като лаптопи или таблети в учебния процес.

Завършилата програма е насочена към училищата, които през последните 4 години не са получавали оборудване, отбелязва Стела Колева от дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ на просветното ведомство. А ръководствата на отделните училища преценяват как новите технологии могат да навлязат в образователния процес. След това те кандидатстват за финансиране на съвременно електронно учебно съдържание и използване на електронни платформи, включително закупуване или абонамент на подходящо образователно съдържание.

За миналата година по програмата са предвидени и усвоени 10 230 000 лв., а част от проектите още се изпълняват. В отделни случаи, например за въвеждане на електронен дневник, това ще стане през втория учебен срок. Всички български училища трябва да разполагат с електронен дневник в рамките на тази година.

Част от тези средства са били предвидени и използвани за централизирано закупуване на техника за образователни институции. Става дума за комплект лаптоп и проектор, предназначен за училищата, и интерактивна дъска с проектор за детските градини. Техниката е закупена и се уточнява кои училища ще ги получат и по колко, уточниха от МОН. 

Идеята да се използват проектори за преподаване, а не таблети, е, че така ще се обхванат повече учители и деца, поясниха от образователното министерство и добавиха, че проекторите са предпочетени пред таблетите, защото отговарят на изисквания на Министерството на здравеопазването. 

Същност на програмата

Програмата е разделена на четири компонента, а общият брой на одобрените проекти на училища и детски градини от цялата страна е над 2300.

Три от частите са насочени както към училища, така и към детски градини. На първо място, в образователните и детските заведения се осигурява оптична свързаност и интернет, за да се насърчи ползването на персонални мобилни устройства за учебни цели. Вторият компонент е насочен към закупуване на електронно съдържание за обучение или софтуерен за административната дейност, например електронен дневник. Третата част на програмата е за подобряване инфраструктурата в детските градини, като всяка от тях можеше да избере да закупи лаптопи, таблети, интерактивни дъски или мултимедийни проектори. За детски градини с над 250 деца се отпускат до 5000 лв., а за по-малките детски заведения парите са по-малко.

По четвъртия компонент фокусът е върху подобряване на хардуерната инфраструктура (включително таблети) и въвеждане на иновативни технологии в процеса на обучение. Например изграждане на чуждоезикови кабинети и кабинети по природни науки. Такъв проект е реализиран в столичното 22 СУ „Г. С. Раковски“, където е  изграден чуждоезиков център, състоящ се от четири кабинета, оборудвани с модерни интерактивни технологии.

Ще има ли таблети в учебните стаи

Ако училището прецени, че има нужда от таблети, а не компютри, то кандидатства по четвърти компонент на програмата и МОН ги финансира“, отбелязва Колева.

Идеята на предоставяното от МОН оборудване е учителят да преподава електронни уроци на децата, разработени от издателствата на база учебния материал. Все още е рано да се говори за формиран пазар на информирани решения, познания на всички технологии и модели на преподаване. В това отношение фирмите имат отговорността да засилят конкуренцията с цел по-ефективното внедряване на ИТ решенията.

Какво следва

Всички обявявани до момента програми са свързани с основната стратегия за ИКТ в образованието. Но спрямо заложените срокове, изпълнението изостава, коментират от ИТ бранша. От друга страна, програмата дава добри възможности на учебните заведения да проявят инициатива.

Директни резултати не могат да се очакват веднага от изпълнените проекти, например изградена интерактивна среда. Те ще дойдат с  натрупване на учебен ресурс, и специализация на преподавателите и по всяка вероятност ще могат да бъдат отчетени едва след 6-12 месеца. Едва тогава ще може да се прецени до каква степен технологията е била използвана за по-разчупени учебни методи и до какви резултати е довело това. Единственият индикатор, който може да бъде отчетен веднага, е повишаване интереса сред децата. 

Като цяло общото мнение е, че програмата е била адекватна на текущата реалност. Дали ще има положителен ефект или не предстои да видим. Времето ще покаже кои от предприетите стъпки ще се окажат ефективни и полезни. 


X