Проекти

Entersoft CRM осигурява гладък и планиран търговски процес на ОПТИМ-АЛ

CIO Media

Виргиния Стаматова

"След като внедрихме CRM системата на Entersoft работата на търговския отдел стана по-подредена. Много лесно се прехвърлят контакти между служителите, а компанията е независима от човешкия фактор" - така Диана Лепоева, търговски директор на ОПТИМ-АЛ, оценява ефекта от въведения преди 6 години софтуер за управление на връзките с клиентите. "От 2002 използваме различни безплатни или лицензионни решения, а през 2012 стигнахме до извода, че Entersoft CRM покрива всичките ни изисквания", спомня си Красимир Гюров, управител на дружеството.

"Преди това работехме с друг CRM продукт", допълва Лепоева. ОПТИМ-АЛ предлага хардуер, софтуер и консултантски услуги, а работата е организирана така, че без CRM компанията няма как да работи.

Преимуществата - планиране, отчетност и проследяване

На първо място сред полезните функционалности на Entersoft CRM, Лепоева поставя планирането на търговската дейност. ОПТИМ-АЛ работи само в корпоративния сегмент, което предполага комуникация с огромен брой фирми. "Нашите търговци говорят непрекъснато с множестово организации. Поемаме безброй ангажименти, които поради спецификата на бизнеса ни са разтеглени във времето, тъй като цикълът на продажбата на продуктите е сравнително дълъг", разказва Диана Лепоева. По думите й, системата улеснява служителите, защото не е необходимо да се помни какъв ангажимент е поет и за кога. Достатъчно е след приключването на дадена среща или телефонен разговор, информацията да се отрази в системата и да се зададе необходимото напомняне за следващото събитие. "За всичко останало се грижи системата", категорична е Лепоева. Освен това, важни функционалности са и отчетността и проследяването. "Много по-лесно е с 3-4 клика да се извика една справка, която е необходима от гледна точка на персоналното представяне на търговците или цялостната активност на отдела. Налице е и пълна проследимост на всеки един контакт (lead) - как се развива във времето, кой е комуникирал с него", допълва още търговският директор на ОПТИМ-АЛ. CRM системата позволява отчетността на служителите да се случва между другото: работейки със системата и въвеждайки необходимата информация, те в същото време и отчитат свършеното.

Предизвикателства

Най-голямото предизвикателство при внедряването на софтуера се оказва миграцията на данните, предвид на това че компанията е работела с друг CRM продукт. За да не бъдат загубени данни, информацията от старата програма трябва да бъде коректно пренесена в новата. "Логиката на организация на данните е в двете системи е по-различна, но със съвместните усилия от страна на доставчика Entersoft и на нашия екип, проблемът беше решен", спомня си Лепоева.

Следва процес на прочистване на данните, през който се решават проблемите с некоректно пренесената информация. Въпреки че миграцията от един продукт към друг е сложен процес, работата на ОПТИМ-АЛ не се забавя. Известно време компанията държи активен стария продукт, за да допълнителна сигурност и за да може да прави справки с него, след не дълъг период тази необходимост изчезва.

Друго предизвикателство е служителите от отдел продажби да свикнат да отразяват необходимите записи в системата. "Единственото, което трябва да научим служителите и те да го изпълняват разбира се, е да работят със системата. Но затова има вътрешни процедури, работна практика", категорична е Диана Лепоева. 

По думите й компанията е обмисляла във времето да интегриране маркетинг функционалността, чрез която да управляват кампаниите си.


X