Проекти

"ЕКО България" разчита на Power BI за анализ на търговската си дейност

CIO Media

Иван Гайдаров

Информацията е новият петрол на 21-ви век, а анализът й е двигателят”. Тези думи, изречени през 2011 г. от Питър Сондергард, старши вицерезидент на Gartner, се оказваха истинско пророчество и развитието на бизнеса категорично го потвърждава. Седем години по-късно компаниите в глобален мащаб са все по-зависими от езерата с данни, които притежават, а обработката на огромните количества неструктурирана информация изисква инструменти, които могат да извличат възможно най-бързо полезни зависимости и прозрения.

Това е и една от основните причини от ЕКО България, представител на най-голямата търговска и индустриална група в Гърция - Hellenic Petroleum Group, да вземат решението да интегрират платформата Power BI на Microsoft в ежедневната си дейност, като отдел “Продажби” е първото звено, което вече разчита на инструментите за бизнес анализи на технологичния гигант.

Това е един проект, който взима данни от множество извори, като основен източник е нашата ERP система на SAP, а също така и SQL бази данни и сървъри. След извличането на информацията, тя се филтрира по един много елегантен начин за нуждите на отделните звена в отдел “Продажби” - по региони, по бензиностанции, по видове стока, по класове и т.н. Проектът беше реализиран съвместно между отдела ни по анализи и ИТ звеното”, разказва Васил Машаров, ИТ мениджър на ЕКО България.

Бизнес анализи 

В основата си платформите за бизнес анализи са специализирани софтуерни инструменти, които позволяват трансформирането на неструктурирани данни в детайлни справки и анализи. Power BI например обработва огромни обеми информация, за да подпомогне идентифицирането и използването на различни нови бизнес възможности, като по този начин способства за изграждането на цялостни стратегии в търсенето на дългосрочни конкурентни предимства.

BI решенията на първо място дават гъвкавост на компаниите. Преди време, когато започвах своя професионален път в завод “Електроника” поръчките и документооборотът бяха на хартия. Всичко се преглеждаше и отново писмено се анализираше. След това този начин на работа беше внедрен в различни софтуерни решения, без връзка помежду си, от които трябваше да се чака обработката и да се събира информацията. Съвременният свят не понася подобни забавяния. Информацията се движи постоянно и трябва да бъде взета и анализирана в реално време”, категоричен е Машаров.

По думите му, ако една компания изгуби информацията за движението на даден елемент от своята дейност в рамките на два-три часа, това може да се окаже пагубно за целия ѝ бизнес в продължителен период от време.

Ние например, благодарение на платформата за бизнес анализи, имаме инструмент за разплащания, който е изключително мощен, и дава възможност на фирмите, които са доволни от нашите услуги, да получават почти в реално време справка за това каква е тяхната консумация, има ли някаква девиация и, ако да, как да се справят с нея”, добавя ИТ мениджърът на ЕКО България, като обръща внимание, че инструментите за бизнес анализи тепърва ще се развиват много и скоро ще стане немислимо за голяма част от бизнес сегментите да еволюират без подобни решения.

Трудности и резултати

Разбира се, всяка една подобна интеграция поставя на изпитание както нивото на технологична подготовка на служителите на компанията, така и цялостната корпоративна култура.

Трудностите бяха свързани предимно с разнообразието на информацията, която трябва да бъде синтезирана и обработена от платформата. Затова и в процеса на интеграция разчитахме много на отдела за бизнес анализи. Но резултатите са вече на лице. Един ежедневен отчет на продажбите по видове горива и отстъпки по стандартния начин през различни таблици и счетоводни схеми отнемаше повече от час. В момента потребителят трябва само да настрои филтъра на системата и резултатът е налице след секунди. Освен това, имаме и много мощна графична среда, която показва нагледно параметрите на различните артикули за предварително заложен период и спецификация”, коментира още Васил Машаров. 


"ЕКО България" разчита на Power BI за анализ на търговската си дейност

© CIO Media, Cio.bg

Но, въпреки че той говори за водещата роля на отдела за анализи при подобна трансформация на корпоративните процеси, ИТ звената и мениджърите им имат не по-малко значение при изграждане на стратегията. От тях зависи решенията, които се интегрират в общата система, да бъдат възможно най-лесни за употреба и да дават търсените резултати с минимален брой операции.

Другото най-важно е добрата координация и предварителното изясняване на целите – от къде тръгваме, докъде искаме да стигнем и какви стъпки трябва да направим, за да реализираме този план. Подобен подход осигурява гладкото развитие на проекта. Обратно, когато няма яснота за целите, посоката и задачите, реализацията винаги е заплашена от провал”, категоричен е ИТ мениджърът на ЕКО България.

Тъй като BI решенията са достъпни не само през уеб браузър, но и през мобилни устройства и приложения, Машаров смята, че именно те са точният отговор на предизвикателствата, които отправя динамичната бизнес среда, като изисква всеки един ръководител на каквото и да е ниво и технологичните експерти да имат възможност за взимане на решения по всяко време и на всяко място.

В 21-ви век няма оправдание за закъснелите и грешни преценки. Победители са тези, които могат да взимат бързо правилните решения”, смята още Васил Машаров.

Затова и от ЕКО България планират да разширят обхвата на Power BI, като въведат още няколко модула. “Очаква се да започнем разработката на нови модули, базирани на същата платформа – един за оперативни и един за капиталови разходи. Освен това, смятаме да имплементираме и такива за анализ и докладване на данни от нашите регионални мениджъри и експертите, които провеждат различни видове маркетингови анкети”, разкрива още Васил Машаров.

Според него една добра следваща крачка би била и интеграцията на функционалност за прогнозни анализи, което обаче, по думите му, не е толкова лесно за реализация.

Прогнозирането е част от по-високото ниво на бизнес анализите. За подобна обработка системата се нуждае от допълнителни исторически данни. Ние планираме подобна надстройка, но за момента това по-скоро е част от плановете ни за бъдещето”, завършва ИТ мениджърът на ЕКО България.


X