Проекти

ERP система ще оптимизира работата във "Винтерхалдер България"

CIO Media

Мария Динкова

В днешно време повечето компании могат да спечелят много от въвеждането на единна система за планиране на ресурсите. Все пак на всяка организация, независимо в кой сектор е, й се налага да управлява своите доставки, продукти и услуги. В повечето случаи е много по-лесно тези основни функции да се контролират чрез една интегрирана софтуерна платформа, отколкото с множество различни приложения, които не са били създадени да работят заедно.

До подобно заключение достига и "Винтерхалдер България", която миналата година стартира проект за внедряване на Abas ERP система за управление на бизнеса. Разрастването на компанията е наложило необходимостта всички фирмени процеси, които до този момент са се извършвали на ръка чрез офис пакета на Microsoft, да се автоматизират. Новото решение включва модули за финансов мениджмънт, продажби, покупки, склад, производство, управление на материалните запаси и счетоводство.

Насочихме се към Abas ERP системата заради нейната гъвкавост. Тя е създадена, така че да бъде лесно променяна спрямо нуждите на отделните клиенти и техните специфични процеси. Освен това решението позволява служителите да не са зависими от самата система, а да могат да работят свободно с нея, като всеки един неин елемент може да бъде коригиран“, отбелязва Елза Хачманян, прокурист и ръководител на проекта по внедряването във "Винтерхалдер България" ЕООД. Abas ERP е разработена от немската компания Abas Software AG и се предлага на българския пазар от Абас Бизнес Сълюшънс България ООД. Решението е базиран на модерните технологии и многогодишния пазарен опит на немската компания, като е ориентирано предимно към малкия и среден бизнес.

Ефективност и оптимизация на работата

Към момента по-голямата част от системата е активирана. Изключение правят единствено модулите за плащане към клиенти и за снабдяването с материалите. Пускането на поръчките през производството, отчитането им, както и складовата наличност вече се отразяват автоматично и се променят според рецептите на отделните продукти. Хачманян обаче признава, че все още им предстои доста работа до финализирането на проекта. От компанията очакват до средата на тази година вече да могат да работят изцяло на новото решение.

Най-трудното беше вкарването на цялата база данни и нагаждането на стандартната система към нашите конкретни нужди. Трябваше да създадем подходящ начин за обработка на информацията, така че тя да бъде пригодена към нашето производство“, пояснява ръководителят на проекта. Всеки артикул на фирмата се създава от дадени материали или това е така наречената рецепта. Те преминават през определени процеси, за да се изготви крайния продукт. Именно този начин на работа налага необходимостта всеки един артикул да бъде въвеждан в системата и да бъде посочено през кои стъпки трябва да премине в производството.

След това всичко протича автоматизирано с новото ERP решение. Когато се пусне поръчка за един артикул, системата сама посочва материалите за него от склада. Впоследствие отчита, че съответният материал вече не се съхранява, а е вкаран в процеса на производството. При завършването на крайния продукт при наличие на поръчка системата създава известие за доставка, изкарва фактура и други необходими документи. Освен това тя прави и предложение за извършване на поръчка на изразходените материали. Разбира се, накрая се налага човек да ги въведе в системата, но отчитането и заприходяването в склада отново се извършват автоматично.

„Преди се следеше постоянно складовата наличност на ръка. Ежемесечно се правеха инвентаризации. Самото пускане на поръчки също беше неавтоматизирано. Всеки път се създаваше нов документ с нагласяне на конкретните количества, докато сега системата – смята сама. Например, този месец клиент поръчва един брой от определен продукт, но следващия месец запазва 10 броя. Системата вече разполага с рецептата за един брой и сама изчислява какво точно и колко й трябва. Докато преди това смятане се извършваше от служителите“, обяснява Хачманян.


Внимание към служителите

Новата система на "Винтерхалдер" засяга работата както на служителите в администрацията, така и на тези в производството. Те е трябвало да преминат през обучения, за да се запознаят с особеностите и спецификите на решението. „Цялата ни администрация работи със системата, както и хората от производството. Пет човека са в администрацията и 30 човека са в производството. Естествено хората от производството работят на съвсем друго ниво. По принцип техните задължение се ограничават само в сканирането на определени баркодове от поръчките за производство. Докато вече служителите в административната част трябваше да бъдат обучени на абсолютно цялата система. Администрацията е малка, но всички трябва да работят с нея“, уточнява ръководителят на проекта.

Тя изтъква, че едно от основните предизвикателства по време на внедряването е било разбирането на функционирането на самата система. Всяко едно софтуерно решение има своя логика и тя трябва да бъде добре осъзната, за да може да се извлече максимална полза.Трябваше да вникнем в това откъде и коя информация се взима в самата система, за да разберем какво се случва, къде протичат процесите“, допълва Хачманян. Засега работата на служителите обаче не е напълно улеснена, тъй като все още старата и новата система са активни паралелно. Но от компанията посочват, че още на този етап е постигната една по-голяма ефективност и бързина.

Засега определено е твърде рано да се говори за възвращаемост на инвестициите. Всъщност при повечето компании реална оценка може да се направи между две и три години след внедряването на съответната система. Но наблюдаваните положителни резултати при оптимизацията на процесите и натоварването върху служителите са доказателство за едно добре взето решение. Ползите от него, изразени в цифри, вероятно само ще затвърдят тези първоначални изводи за ефекта от реализирания проект.


X