Проекти

Soitron мигрира успешно 50 клиента на HPE

CIO Media

Екип на ICT Media

Словашката компания Soitron, която оперира и у нас, участва в най-големия проект на HPE за миграция на клиенти към новата тикетинг система на работния процес. „Проектът е завършен в уговорените срокове, при това са изразходвани с 3 милиона долара по-малко от предвидения бюджет“, коментират от локалния офис на изпълнителя. От Soitron изчисляват прогнозните ползи за бизнес потребителите на около 18.3 милиона долара. Проектът, който обхваща клиенти на HPE в регион EMEA (Европа, Близкия изток и Африка), е изпълняван от специалисти от екипи на аутсорсинг компанията във Великобритания, Чехия, Словакия, Германия и България , а продължителността му е 18 месеца. Според Даниел Олсън, директор операции в Soitron - Великобритания, който отговаря за целия проект, „резултатът е впечатляващ както по отношение на комплексността, така и заради сроковете“.Бизнес задачата

HP Enterprise Services, най-голямата глобална компания на HP, търси надежден аутсорсинг партньор с присъствие в цяла Европа, който да прехвърли 50 ключови клиента на компанията от няколко по-стари платформи за управляеми услуги към новата архитектура HPSM (HP Server Manager). Задачата е с критична важност, всичко трябва да приключи за 18 месеца, като освен физическото преместване на бизнес потребителите се цели и повишаване на ефективността и реализация на икономии.

Освен че сроковете са предизвикателни, начинанието е доста комплексно и скъпо.

За изпълнението на проекта британският офис на Soitron разработва програмата IT-SMART, която включва стандартизация на старите бизнес процеси за всеки от 50-те клиента, като нуждите са различни - от актуализация, през реинженеринг до затваряне и архивиране на операциите.

Решението
Soitron разработва всички компоненти на проекта по миграция – от управлението до екипите, осъществяващи прехода, като и правилата за работата с HP SRA (HP Standard Reference Architecture). Компанията извършва допълнително анализ на данни и оценка, за да отговори на специфичните изисквания и ограниченията на CMDB, Case Exchange Data Analytics, OTIL процесите, SRM (Service Request Management), като това се случва успоредно с подпомагането на средните и малките предприятия в процеса на миграцията и провеждането на проучване дали потребителите се справят с новата платформа.

Проектите по стандартизация невинаги са популярни сред клиентите. В този ред на мисли голяма част от бизнес потребителите на HP гледат на миграцията към новата платформа като на технологично предизвикателство, което ще усложни работата им. Soitron приключва тази задача навреме и на по-ниска цена от първоначално предвидената, което впоследствие спестява на HP клиентите цели 18.3 милиона долара. В допълнение се постига и опростяване на ИТ средата. Проектът се базира на стандартизирани ITIL процеси върху IT Service Management (ITSM) платформа, която предоставя фокусирани, лесни за ползване услуги при по-ниски разходи. В хода на внедряването става ясно, че платформата IT SMART надминава очакванията по отношение на снижаване на разходите, спестявайки други 3 милиона долара на възложителя HP. Това се постига, тъй като управлението на ресурсите на клиентите на НР е поверено на 10-имата проектни ръководители на аутсорсинг компанията, които споделят ресурсите по всички едновременно изпълнявани проекти.

Експертите в Обединеното кралство, Германия, България, Чехия и Словакия работят заедно, формирайки екип с нужните умения, за всеки от етапите на проекта. Специално за изпълнението му, Soitron разработва нов компонент на фирмената архитектура (SPA), който играе ролята на контейнер, складиращ всички операции през старите системи на клиентите и съхраняващ данните за тях дълго време. Това е първият случай, когато компонент от софтуерната архитектура на HP се прави от външен изпълнител.

Преходът на Royal Dutch Shell,  или както е известна повече у нас - Shell


Компанията е един от 6-те най-големи доставчика на горива в глобален мащаб, за който работят около 180 хил. души. Дейността му е тясно свързана с наличието на комплексни ИТ услуги, включващи различни партньори и технологии по целия свят. „Това означаваше, че ако нещо се обърка, разказва Даниел Олсън, ще се стигне до сериозен проблем в работата, който ще доведе до значителни материални щети.“ И тъй като Shell e последният клиент на HP, който ползва EDS платформата, чиято технология вече е морално остаряла, пред HPE стои огромното предизвикателство да „премести“ този клиент възможно най-бързо.

Soitron разделя мащабната задача на серия от по-малки, включващи както технически, така и бизнес аспекти. Всяка от тези дейности се разбива на свой ред, като общо в хода на програмата по „преместването“ се очертават 6 основни направления и 10 по-малки. Този подход означава, че миграцията е сведена до неголеми управляеми бизнес промени, всяка от които води до лесни измерими ползи, преодолявайки рисковете и осигурявайки функционирането на системата през всички етапи. Използваната методология позволява да се направи ново ценообразуване, базирано на реализираните задачи, а не на броя заети специалисти по проекта.


НРЕ интегрира и партньорите на Shell, като връзката с тях става чрез технологията IPAAS (Integration Platform as a Service), която позволява автоматично предаване на различна информация: за настъпил проблем, промени в списъка с услугите, работните потоци и т.н. Преодоляват се и ограниченията на софтуера, без да се налага допълнително програмиране.

Иновациите, въведени посредством проекта, включват:

- През IPAAS са направени 9 интеграции с технологичните партньори и доставчици на Shell
- Всички бази с данни, отнасящи се до настройките и активите, са прехвърлени в алтернативни регистри
- Разработена е богата библиотека с отчети, отговарящи на практиките в компанията.

Ръководството на Shell е получило консултиране, което обхваща както основните цели и етапи на програмата, така и по-широк хоризонт. Според участниците в проекта от страна на Soitron миграцията на компанията за продажба на горива е била най-трудната задача, но въпреки това е приключена без нарушаване на работния процес.

Трансформацията Heineken 

Световно познатата холандска компания е собственик на над 165 пивоварни в повече от 70 страни с общ персонал над 75 000 души. ИТ структурата и услугите, използвани от Heineken за изпълняване нейните дейности, са много на брой и високо комплексни. 

Като повечето големи международни компании Heineken използва ITIL методологията, за да осигури прозрачност на многосъставната си ИТ среда. С помощта на тази методология се контролират всички процеси, своевременно се решават възникналите инциденти, проблеми и се управляват промените при непрекъсната работа на всички дейности в компанията. За целта Heineken използвашe тикетинг системата OVSC в кооперация с Hewlett Packard като техен доставчик на услуги.

Поради нарастващите изисквания към функционалностите на тикетинг системата задно с инициативата на HP да консолидира поддръжката на всички свои клиенти в една SRA среда се стигна и до необходимостта Heineken да премине от OVSC към HPSM. На база на вече достигнатите резултати в други подобни проекти HP потърси помощта на Soitron.


Обхватът на проекта беше доста обширен, тъй като включваше не само миграцията на тикетинг система, но и преструктуриране на стандартните ITIL процеси в съответствие с възможностите на новата SRA среда. Трудностите при такива трансформации идват от многото изградени синхронизации и връзки между тикетинг средата и различни други системи като: системи за автоматично наблюдение (Monitoring), отстраняване на инциденти (Run book Automation), за управление на активи (Asset Management), обмен на тикети в реално време (Case Exchange), клиентски портали, системи за конфигуриране на репорти, както и за обратна връзка на крайни потребители (Client Surveys). 

За да успее да достави такъв обемен проект, Soitron разделя мащабната задача на серия от по-малки, като внимателно документира взаимовръзките между тях.

Така на база PMP методологията Soitron изгражда един общ проектен план и с помощта на Agile практики се заема с неговото изпълнение.


X