Проекти

„Карготек“ избира София за своя център за бизнес услуги

CIO Media

Мария Динкова

Стратегическото решение „да създадеш или да купиш“ административните дейности подтиква много компании да изнесат част от процесите си към външни доставчици, докато други предпочитат да развият съответните функции в организациятаза да не губят знания или контрол. Съществува обаче и една трета опция - „вътрешен аутсорсинг“, или създаване на център за споделени услугиВ този случай, вместо да се наемат външни фирмивътрешните ресурси се използват за създаване наотделен самостоятелен бизнес.

Финландската компания за техника за обработка на товари „Карготек“ избира именно този трети път. В момента тя работи на повече от 40 пазара, а отвореният в София след средата на миналата година център за бизнес услуги ще й позволи да търгува по-бързо, по-интелигентно и по-устойчиво. „Карготек България“ ще подпомага организацията майка в сферата на финансите, човешките ресурси, управлението на информация и снабдяването.  Дружеството за споделени услуги е стратегическа и дългосрочна инвестиция, свързана с бизнес нуждите и развитието на компанията в глобален план.По пътя на аутсорсинга

„Целта е да създадем съгласувани общи бизнес услуги от край до край, за да се подобри ефективността и видимостта, за да се приложат икономии от мащаба. Ние искаме да намалим ръчния труд, рутината, повтарящата се и административна работа, както и да въведем нови технологии“, разказва Лота Клаусен, директор комуникации в „Карготек България“.

 Освен това изнасянето на административните дейности ще освободи време и ресурси на организацията, така че тя да може да се фокусира върху работата на своите три основни направления, осъществявани от трите компании Kalmar, Hiab и MacGregor.Kalmar осигурява товаро-разтоварна техника, автоматизация и софтуер, които се използват на пристанища, терминали, дистрибуторски складове и тежка промишленост. Hiab произвежда кранове за повдигане на товари по суша, които се ползват от собственици и производители на камиони.  Третото направление, MacGregor – е със специализация в пристанищното оборудване за обработката на товари по море, като клиенти на компанията са корабособственици и корабостроителници.Благодарение на центъра за бизнес услуги в София „Карготек“ ще отдели повече време върху бизнес партньорствата, ръста и иновациите.

Норвежката компания избира България за своя глобален център, след като в началото на 2017 прави обстойно проучване на предимствата и недостатъците на осем възможни локации в Европа. „България е пълноправен член на Европейския съюз и предлага на чуждите инвеститори едни от най-конкурентните пазари в Европа от гледна точка на разходите. В столицата са разположени и някои от най-успешните центрове за бизнес услуги в индустрията. Специалистите в сферата са около 40 хил., което е изключителна възможност да се привлекат правилните кандидати, когато става дума за компетентност,  езикови уменияи готовност да предоставят добро клиентско обслужване. Освен това географското положение на страната позволява да се привличат служители и от други държави“, коментира Клаусен.

Карготек България“ – глобален хъб

 През август 2017 „Карготек“ отваря своя офис в София. Компанията планира поддръжката на всички бизнес услуги от 40-те държави, в които работи, да се прехвърлят към центъра в България. В тази връзка плановете са през следващите няколко години българското дружество значително да се разрасне. Прехвърлянето на дейността ще се извършва на етапи, страна по страна, в стриктна последователност спрямо предварително определен график.

 Като пилотен проект „Карготек“ интегрира финландския пазар още през миналата година. В момента още няколко държави са в различна фаза от процеса по прехвърляне. Трансферът на дейността от Обединеното кралство започна през януари 2018 отШвеция и Дания през февруари, от Белгия и Нидерландия през март, а от САЩ през април. Очаква се до края на тази годинавсички тези държави да бъдат обслужвани от „Карготек България “.„Карготек“ избира София за своя център за бизнес услуги

© CIO Media, Cio.bg


Българският офис вече разполага с около 200 служители, след като в началото са започнали само 50 души. Към момента компанията търси специалисти в областта на човешките ресурси, финансите, снабдяването и роботизираната автоматизация на бизнес процеси. От организацията подчертават, че изключително много държат техните бъдещи кадри да се отличават сглобално мислене, отговорност, иновативност, лоялност и готовност за работа в екип и учене.

Ръстът не се изразява само в бързото увеличаване на служителите. Бизнес дейностите в Българя също се повишаватпостоянно. „Карготек бизнес услуги“ има добър шанс да се превърне в пример и да вдигне нивото на сектора на българския пазар. За да осигури услуги, зависещи от времето, езика и локацията, офисът тук ще играе ролята на основен хъб заедно регионалния хъб в Перисбърг, Охайо. Американският център ще бъде директно подчинен и управляван от София. А в момента се разглежда и необходимостта от отварянето на допълнителни регионални хъбове“, уточнява Клаусен. Към момента компанията няма планове да изнася други услуги към България. Специалистът обяснява, че дългосрочното развитие на компанията се случва на база на бизнес нуждите. Следователно, ако в бъдеще се появи подобна необходимост, на централно ниво ще бъдат взети съответните решения.

Предизвикателства и изводи

Основното предизвикателство, пред което е изправена компанията, е свързано с прехвърлянето на поддържащи функции от 40 държави с твърде различна история и начин на работа спрямо местните потребителски нужди. Клаусен споделя, че организацията е отделила допълнителни ресурси, които да помогнат за преходната фаза на всяка страна, и да се гарантира, че всички необходими данни и информация ще бъдат събрани и обобщени. 

До момента компанията си е направила два ключови извода. На първо място при стартирането на подобни проекти е необходимо служителите да се фокусират върху постигането на ключовите резултати и именно те да са им приоритет. В началните етапи не бива да се търси съвършенство, едва след като се направят първите крачки, трябва да започнат да се подобряват процесите. На второ място – всичко зависи от хората, затова е важно да се изграждат добри отношения както с бизнес партньорите, така и с клиентите. Освен това трябва да се привличат правилните служители, които са проактивни и искат да се научат.

„Бихме посъветвали другите компании, тръгнали по пътя на аутсорсинга, да бъдат търпеливи. Глобалното развитие иреализирането на проекта няма да се случат за три или дори за шест месеца. Бъдете наясно какви са целите, правилата и отговорностите, за да създадете климат на доверие и добро сътрудничество в екипа. Само така ще гарантирате плавен преход и приемане на новите начини на работа“, категорична е Клаусен. 


X