Проекти

10 мита за проектния мениджмънт

CIO Media

Всяка индустрия, професия и компания създават и работят по определени правила. С правилата обаче се появат и митове. Проектният мениджмънт не се различава много от останалите в това отношение. Разпознаването на тези митове, както и преодоляване на предизвикателствата, които произхождат от тях, могат да се окажат ключови за успешното завършване на даден проект.Всичко може да се оправи

Проектните мениджъри са специалисти в ръководенето на екипи за успешното реализиране на проекти, в намаляването на рисковете и в съвместната работа с изпълнители и др, но те не са магьосници. Те не могат да се справят с всичко, особено ако става въпрос за проблеми, които са се натрупвали от много време. Затова е по-добре да се разпознае даден проблем и да се приеме, че дадена задача не може да се изпълни, отколкото да се инвестират повече ресурси в опити за спасяване на загубена кауза.

Клиентите винаги знаят какво искат

Обикновено се приема, че клиентът знае какви резултати се надява да постигне. Това обаче често не е така. Клиентите невинаги са наясно доколко е реалистичен списъкът им с желания и дали някои от задачите в него не се изключват една друга. Работата на проектния мениджър и неговия екип е да помогне при изчистването на този списък и да определи какви са стъпките за постигането на една реалистична крайна цел.

Ако дадена схема е работила в предишен проект, ще работи и в следващия

Независимо колко добре е планиран и изпълнен предишният проект, директното прилагане на същия подход, техники и инструменти или дори на същата методология не гарантират успешен резултат. Съществуват много различни вътрешни и външни фактори, от които зависи успешното приключване на даден проект. Такива са времето за изпълнение, човешките, технологичните и културните разлики. Това, което изглежда като малка разлика с предишния проект, всъщност може да се окаже огромно различие и сериозно препятствие пред успешното внедряване. Всеки проект трябва да се планира и изпълни отделно от останалите, дори някои аспекти да могат да се приложат, това трябва да се прави много внимателно и само когато наистина е подходящо.

Всички проектни мениджъри могат да изпълнят успешно всякакъв проект

Въпреки че голям процент от проектните мениджъри преминават през сходно обучение и отговарят на едни и същи изисквания като образование и професионален опит, те не са еднакви. Без значение колко сходни като биографии могат да бъдат двама проектни мениджъри, всеки специалист има различен опит, визия, лидерски качества и стил на работа.

Новите проектни мениджъри не са така ефективни, както ветераните

Всеки ръководител трябва да бъде оценяван на базата на неговото образование, опит и подход към проектния мениджмънт. Но опитът не е гаранция за успех, както и липсата му не е гаранция за провал. Някои проекти изискват мениджър с по-голям опит, а други имат нужда от свеж поглед. Може да е трудно за опитните ръководители на проекти, спонсори и клиенти да приемат, че нов подход може да се окаже по-подходящ, но понякога проектът има нужда действително от това.

Проектните мениджъри могат да разрешат всеки конфликт

Много ръководители на проекти се справят с решаването на конфликти, но това не означава, че могат да решат абсолютно всеки възникнал проблем. Те често се обръщат към спонсорите при конфликти в екипа или с клиента, особено ако те са едната страна на проблема. Решаването на конфликта изисква желание от всички страни, така че проектните мениджъри не могат да направят чудеса.

Промените в обхвата на проекта са гаранция за проблем

В много проекти се налага промяна в обхвата и това не означава непременно, че инициативата ще се провали. Всъщност в зависимост от индустрията, същността на проекта, неговата сложност и други фактори, промените в обхвата може да са очаквано и дори необходимо събитие. Има място за притеснение, когато подобни промени са неочаквани и чести и когато бъдещето на проекта става несигурно след тях.

Проектният мениджър е топ експертът в екипа

Това е често срещана и погрешна представа от страна на клиентите, спонсорите, екипите и дори понякога от самите проектни мениджъри. Ролята на ръководителя на проекта е да улесни, управлява и менторства през целия процес на внедряване, както и да усвоява знания от други области, което в крайна сметка да доведе до успешното завършване на проекта.

Ако даден проект влиза в рамките на бюджета и сроковете си, той ще е успешен Вярвате или не, има много проекти, които са изпълнени в рамките на бюджета и сроковете си, но са изпуснали основния фокус. Въпреки че бюджетът, навременната доставка и качеството са крайъгълни камъни, има много други причини, поради които даден проект е успешен или не. Крайните резултати, начинът, по който проектът е реализиран, удовлетворението на клиента и много други фактори влияят върху успеха на проекта. В крайна сметка дали проектът е бил успешен определят клиентите.

Проектът е приключен с финалния подпис на клиента

Много от членовете на екипа по изпълнението на даден проект смятат, че финалният подпис от страна на клиента слага край на проекта. Истината е, че той приключва, след като се направи разбор и се прегледат научените уроци. Мнозина смятат, че това е загуба на време, особено когато трябва веднага да започнат следващ проект, но тази част е от съществено значение, за да се избегне повтаряне на грешките. По време на анализа трябва да присъстват всички членове на екипа, за да се намалят грешките и да се създаде по-голяма стойност за бъдещи клиенти.


X