Проекти

„Ваптех“ разработва система за прогнозна поддръжка на ВЕЦ

CIO Media


Мария Динкова

Разширяването към нови пазари е основен катализатор на иновации в повечето компании. За да могат да се докажат на световната сцена, организациите трябва да предложат нещо наистина различно, което коренно да промени начина, по който се е осъществявала работата до този момент. Подобно развитие следва „Ваптех“, чиито продукти и услуги намират приложение в сферата на водната енергия, металообработката и технологиите за опазване на околната среда. В сътрудничество с „Давид холдинг“ фирмата разработва решение за прогнозна поддръжка на оборудването във водноелектрически централи (ВЕЦ), основаващо се на IoT. „Прилагането му дойде основно от стремежа на „Ваптех“ към глобализация на нашите пазари. Например интегрираме оборудване на другия край на света – в Азия, Африка, Южна и Централна Америка. В нашата индустрия, за да можеш да се наложиш на един пазар, трябва да осигуряваш много добро обслужване и наличието на такова решение улеснява нещата. Ако ние знаем предварително, че можем да очакваме авария или износване на даден елемент, можем по-лесно да предвидим кога и как да ги отстраним, преди да са налични“, разказва Виктор Георгиев, ръководител на проекта във „Ваптех“.

Идеята за IoT решението се ражда преди около две години, като най-дълъг период отнема изграждането на цялостната концепция как да бъде реализирано. С партньора си по проекта -  „Давид холдинг“, „Ваптех“ има дългогодишно сътрудничество. ИТ компанията създава софтуерната част, докато възложителят се заема с подготовката на алгоритмите и симулативните модели. Георгиев си спомня, че част от предизвикателствата са свързани с необходимостта алгоритмите да следят не една променлива или съвкупност от променливи, а взаимовръзките между стойностите на всички тях. „Имаше сериозна комуникация между двете компании – бяха създадени работни групи, които да търсят тестов проект, за да получим реални данни с техните взаимовръзки“, допълва още Виктор Георгиев. Реалните данни са важни, защото дават смисъл на създаваните алгоритмите.
Тайната зад софтуерните модули
Самото решението се състои от три взаимно свързани софтуерни модула. Модулът Monitoring представлява SCADA система и има за цел да изобрази графично и таблично данните в реално време, които чете. Той позволява да се изберат точки за следене, където да бъдат поставени сензори, отчитащи физическите параметри. Информацията се събира в приемащ контролер и се изпраща към системата за мониторинг, след което се визуализира. Информацията се представя под формата на контролни табла (dashboards), така че клиентът или потребителят лесно да могат да проследят различните тенденции при съответните променливи. А едно от основните изисквания на „Ваптех“ е било достъп до тези табла да има отвсякъде през интернет, независимо от устройството, което се използва – смартфони, таблети или компютри.
Mодулът Prevаntive анализира данните, проследява тенденциите при промяната на параметрите и препоръчва предварителни мерки. На този етап информацията се извлича от главния сървър и се обработва от софтуерна среда. „Модулът работи реактивно, като се следи стойността на всяка променлива на базата на гранични стойности за величината. Например, ако наблюдаваме една температурата знаем, че тя трябва да бъде в границите „от... до...“. И при всяко излизане от долната или горната границата се пуска предупреждение под формата на аларма или авария“, обяснява Георгиев. Уведомленията се изпращат като SMS или имейл първо на собственика на съответното съоръжение, а след това на поддръжката във „Ваптех“.


Основната задача на третия модул - Predictive, е да прави прогнози и да разпознава предварително възможните повреди. С него могат да се обработват потоци от данни от множество промишлени съоръжения, те се филтрират в централен архив и се запаметяват систематизирано. На практика информацията се подава по същия начин като в предходния модул. Георгиев подчертава, че начинът, по който се открива аварията обаче, е много интересен – не се проследяват данните, а техните производни и взаимовръзки. „Не се гледа дали температурата е достигнала някаква граница, а по-скоро се отчита скоростта на нарастването й“, посочва експертът. Чрез натрупаната база данни модулът може да определи актуалното и бъдещото състояние на съоръжението, както и неговата ефикасност.

Една част от събираната информация се съхранява във физически сървъри, но обработката й се осъществява в облака. Георгиев признава, че управлението на толкова голямо количество данни е било сериозно предизвикателство – „първо, защото те са много; второ, защото претърсването им в базите е относително сложно, а пък алгоритмите, с които работим, са още по-сложни“.


От предизвикателствата към успеха
В момента се разработват функционалностите за вписване на потребителите в системата (user log-in), за да могат всички да влизат с потребителско име и парола и да виждат собствените си обекти. „Надграждаме системата и с драйвери за повече контролери – така ще добавим нови типове оборудване – и ще допълним сценариите, алгоритмите и променливите за функциите по предотвратяване на аварии. Разполагаме с готови контролери за хидрооборудване (водноелектрически централи, турбини и генератори), както и за пресово оборудване (в металообработващата индустрия). Но искаме да го разширим, за да можем да работим и в други индустрии“, отбелязва Георгиев.

Системата все още не е пусната на пазара. Текат тестове на алгоритмите на базата на данните от два обекта. От компанията се надяват максимално бързо да започнат работа с клиенти, като решението няма ограничения по отношение на броя на обектите или потребителите, които могат да го използват. Експертът разкрива, че първоначално системата ще се предлага като допълнение към оборудването, произвеждано и продавано от „Ваптех“. Плановете обаче са да я пуснат на пазара, включително за оборудване на трети страни, вече е произведено и въведено в експлоатация.

Георгиев споделя, че в крайна сметка проектът се оказва дори по-успешен, отколкото компанията е очаквала в началото. Същевременно обаче всяка стъпка от проектирането е била предизвикателство: „Като започнем от идеята, преминем към това как да изглежда „Мониторингът“ като модул, през архитектурата и се стигне до изчитането на данните.“ Въпреки трудностите до този момент експертът обаче е категоричен, че вложените усилия са си стрували и системата ще отвори сериозни хоризонти за „Ваптех“ към нови пазари и клиенти.


X