Проекти

В облака или инсталация - как да намерим правилния баланс

CIO Media

Мария Динкова

Когато става дума за това да изберем дали да оставим системите в инсталациите, или да ги мигрираме в облака, няма универсално решение. Всичко зависи от нуждите и изискванията на конкретната компания. В повечето случаи решението се свежда до откриването на точния баланс между двете, така че да се постигне максимална ефективност. За да се разбере кой обаче е правилният път, трябва задълбочено да се анализират процесите, възможностите и целите на организацията.

Преди да „изберете страна“, е добре да се разбере същността на двата модела. При облака организациите съхраняват и достъпват данните, програмите и приложенията през интернет, вместо през хард драйва на компютъра си или през сървъра в сградата. А фирмите разполагат своите решения в центровете за данни на доставчика. Инсталациите от своя страна са по-традиционна възможност – сървърите се настройват и операционните системи се инсталират. Те физически се намират в организацията и тя носи отговорност за тяхното съхранение и поддръжка.

Както облакът, така и инсталациите притежават предимства и недостатъци. „Ако ги разделяме на две – на облачно и инсталационно решение – определено при облачните решения плюсовете са няколко. „Ще започна с това, че не са нужни високи капиталови разходи. Също така се намалява рискът от загуба на данни поради настъпване на някакъв инцидент или на друго форсмажорно обстоятелство“, споделя Боян Яначков, ИТ мениджър в „Електростарт“. Той допълва, че друго сериозно преимущество на облачните решения е възможността лесно да се променя ресурсът, който се използва спрямо броя на потребителите. Това позволява на организациите лесно да планират своите разходи в дългосрочен план и да адаптират своя план спрямо настоящите си нужди. На последно място, макар не и по важност, облакът предоставя високи нива на сигурност, които биха били трудно постижими за малките и средните фирми чрез инсталациите. „За една малка или средна компания е почти невъзможно да инвестира и закупи едно подобно решение за себе си и в същото време да наеме достатъчно квалифицирани специалисти, ако ИТ сигурността не й е основният бизнес“, отбелязва експертът.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X