Проекти

Когато регулациите водят към облака

CIO Media

Мария Динкова

Като правило проектите, които имат за цел да отговорят на изискванията на дадена нова регулация, са не само доста специфични, но и представляват значително предизвикателство за компаниите в съответния сектор. Обикновено на тези организации им се налага из основи да променят своите бизнес процеси и бързо да се адаптират към различните условия. Подобни проекти са типични за финансовите институции, но те определено не са единствените, които трябва да се съобразяват с нормативни актове. В момента производителите на лекарствени продукти усилено се готвят за влизането в сила на европейската директива 2011/62/EU срещу фалшивите медикаменти на пазара.

Според нея всички производители и паралелни вносители трябва да създадат връзка с Европейската организация за верификация на лекарствата (EMVO, наричана още Европейски хъб или Европейско хранилище на данни). От 9 февруари 2019 те трябва да качват в Европейския хъб основните данни на препаратите (Product Master Data или PMD), както и данните за сериализираните партиди, годни за пазара на ЕС (PPD – Product Pack Data). Процесът включва две фази – административна проверка на легитимността на съответната компания и техническо свързване към EMVO.

„Антибиотик – Разград“ е една от четирите български фармацевтични компании, които успешно са преминали през първия етап. Досега 396 европейски организации са започнали процеса, като общо 2500 фирми трябва да се свържат с хъба. За да отговорят на новите изисквания, те имат три възможности: да създадат директна връзка; да използват доставчик; или директно да качат необходимата информация на техния сайт (за най-малките предприятия). „Антибиотик – Разград“ се спира на втория вариант чрез облачното решение на „Софтгруп“ - SoftGroup® SaTT Cloud.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X