Проекти

Централизирано управление на проектите с Microsoft Dynamics

CIO Media

Иван Гайдаров

Създадена през 2006 г. като “Сименс ентърпрайз комюникейшънс”, “Ентърпрайз комюникейшънс груп” ООД е един от водещите интегратори на комуникационни и информационни технологии в България. Като такъв компанията си е поставила за цел непрекъснато да развива своята ИТ инфраструктура и оперативните си възможности, за да е в състояние да отговори във всеки момент на новите предизвикателства, породени от бързото развитие на сектора. Една от стъпките в тази посока е проектът “Развитие на управленския капацитет и растеж на "Ентърпрайз комюникейшънс груп" ООД“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г. Реализацията отнема на компанията 16 месеца и бюджет 312 602.00 лв., от които 185 998.19 лв. европейско и 32 823.21 лв. национално съфинансиране, като в основната си част тя е свързана с внедряването на два нови модула към ERP системата на компанията Microsoft Dynamics AX 2012R3 – модул за управление на проекти и такъв за бизнес анализи и отчети (BI). С тяхна помощ организацията развива и укрепва управленския си капацитет както по отношение на системата за управление на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2015, така и спрямо тази за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2015

“Предлаганите от нас услуги - проектиране, доставка, инсталация и поддръжка на комуникационни и телекомуникационни системи като мултимедийни решения за пренос на глас, данни и видео, телефонни централи и контактни центрове, крайни терминални устройства, интелигентни и оптични мрежи, системи за оповестяване на населението при бедствия и аварии - имат проектен характер. Работата е крайна, води до производството на уникален продукт (или услуга) и е ограничена във времето, тоест има определени начало и край. Тези дейности трябва да бъдат организирани и управлявани като проект, което позволява много по-точно да следим паричните потоци и да контролираме разходите”, коментира причините, довели до решението за изпълнение на проекта, Георги Георгиев, управител на “Ентърпрайз комюникейшънс груп”.

История на проекта

Преди внедряването на двата нови модула, “Ентърпрайз комюникейшънс груп” ООД разчита на други четири основни функционалности на Microsoft Dynamics AX - планиране на производството, управление на веригата за доставки, управление и планиране на продажбите и управление и контрол на финансите.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X