Проекти

Мотивация чрез визуализация

CIO Media

Деница Дженева


Като организация с голяма клонова мрежа Банка ДСК разполага с много на брой служители. Резултатите от тяхната работа обаче трябваше да станат видими и банката реши да използва готов продукт, който да предоставя такава възможност, и стартира проект по внедряване на модул от системата за управление на човешките ресурси HeRMeS на "ТехноЛогика".


“В Банка ДСК функционират вътрешни разработки за оптимизация и автоматизиране на процесите, свързани с управлението на човешките ресурси. Те скъсяват достъпа до информация за изпълнението на конкретни цели”, разказва Анна Пресолска, направление „ИТ и операции“ в Банка ДСК.

Проектът с "ТехноЛогика" включва надграждането на функциониращия модул „Стимули и комисиони“ на системата HeRMeS с допълнителен външен модул, т.нар. Self Service „Данни за изпълнението“. Това води до оптимизация на редица процеси, например полагане на цели и преглед на постигнатите резултати. Системата допринася и за по-висока мотивация сред екипа.

“Като част от банката с най-голяма клонова мрежа в страната на колегите ни от поделенията е предоставена възможност да получават допълнителен стимул и възнаграждения в зависимост от успехите в продажбите на широката ни гама от продукти и услуги”, пояснява Анна Пресолска. Чрез модула Self Service всеки служител в клоновата мрежа на Банка ДСК може да проследява реализираните от него продажби.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X