Проекти

Дигитализацията на продуктите, услугите и бизнес процесите е приоритет за десетилетие

CIO Media

Мария Динкова

В края на първата четвърт на 21-и век обновяването на версия на основна банкова система или приложение е също толкова важно, колкото и закупуването и поддържането на модерен хардуер, комуникационно оборудване или друга техника за подпомагане на бизнеса. Подобно на хардуера и софтуерът трябва редовно да се обновява, за да отговаря на непрекъснато нарастващите потребности и изисквания на бизнес средата. Осигуряване на канали и автоматизирани интерфейси и сигурност са от основните фактори, които компаниите трябва да вземат под внимание. На фона на увеличаващите се регулации и изисквания за защита на личните данни в дигиталното пространство това се отнася в пълна степен за всяка една индустрия и е особено важно във финансовия сектор. Това сподели Цветомир Досков, изпълнителен директор на „Сирма бизнес консултинг“ АД, по повод успешното приключване на проект в банка, оперираща на българския пазар, който не само се изпълнява в предварително планирания срок, но и е без отклонения в бюджета.В края на 2016 г. банката взима решение да обнови своята базова банкова система (Core banking system) - от версия Flexcube 7.1 преминава към версия Flexcube 12.3. Това обаче не е поредният малък проект, а представлява една мащабна актуализация на всички системи и автоматизирани процеси в организацията. В допълнение се въвеждат механизми за по-високото ниво на сигурност при работа и за изпълнение на операции в системата. Цялостната системна архитектура е с нов дизайн и отговаря на модерните тенденции, изцяло съобразени с BIAN (Banking Industry Architecture Network). От друга страна, има пълна технологична надстройка и използване на нови средства за реализация на потребителските екрани и екраните за настройки и администриране на системата. Ползва се последна версия наOracle базата данни, както и последни версии на всички междинни компоненти (middle layer). Не на последно място, към FlexCube се интегрират и около 30 сателита, които допълват цялостната системна среда в банката.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент


X