Проекти

Българският екип е в основата на Центъра за споделени ИТ услуги на GfK

CIO Media

Мария Динкова

Разрастването на една компания винаги е съпътствано с редица предизвикателства, а тяхното преодоляване е ключът към адаптацията в новите условия. Успешната стратегия е индивидуална и зависи от конкретната фирма и нейните нужди. Няма универсално решение и може би именно затова винаги е толкова интересно, когато една компания споделя своя опит как се е справила с премеждията по пътя. Именно такава е историята на GfK, която се променя с бързи темпове и трябва да осигурява ефективни, рентабилни и адаптивни ИТ услуги.

За да постигне това в максимална степен, компанията решава да създаде Център за споделени ИТ услуги, чрез който да увеличи сътрудничеството между своите екипи в България и в още 32 страни. С този ход GfK си поставя за цел да подобри качеството и сигурността на услугите за целия регион; да намали разходите и да използва възможностите на съществуващия персонал; а също така и да централизира ИТ управлението – финансите, инфраструктурните стандарти, проектите и сигурността.

„Моята кариера в GfK започна като регионален ИТ за CEE и META (Централна и Източна Европа; Близкия изток, Турция и Африка) в началото на 2013. В този момент организацията провеждаше стратегия по централизация и глобализация на целия бизнес. Отговарях за регион от 35 държави, много разнороден, с различни нива на ИТ услугите, предоставяни на бизнеса, както и различни нива на стандартизация на инфраструктурното оборудване. Оформиха се две основни групи – страните от CEE, където почти навсякъде имаше изградени ИТ екипи, и страните от META, където проблемите се решаваха ад хок. Изникнаха и първите причини за бъдеща промяна. Съществуващите специалисти не бяха достатъчно подготвени, за да решават комплексни проблеми, или не се използваше пълният капацитет на опитните такива. Идеята за създаване на Център за споделени ИТ услуги се оформи почти веднага - да съберем на едно място специалисти, които да предоставят постоянно критичните за бизнеса услуги възможно най-бързо и на най-високо ниво“, разказва Емил Джиновски, регионален ИТ за регион „Развиващи се пазари“.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X