Проекти

IoT във фермата

CIO Media

Деница Дженева

RAV Agro е руски агрохолдинг, покриващ разнообразни дейности в областта на селското стопанство. Част от тях са свързани с млекопроизводство в района на Воронеж, Русия. От 2011 компанията отделя специално внимание на процесите по автоматизация и внедряване на нови технологии. Преди няколко години агрохолдингът взема важното решение да внедри система за управление и счетоводство, с която да включи дигиталните технологии в процеса на събиране и съхранение на информация за 6500 глави добитък.

През последните години паспортите на животните и цялата информация, свързана с тях, се съхранява и обработва със система за планиране на ресурсите на предприятието (наречена Center Program System: Agro-holding) на базата на софтуера 1C. Това обаче не е достатъчно за RAV Agro и те решават да автоматизират процеса на въвеждане на данни за добитъка и да заменят пластмасовите етикети, които се поставят на ушите на животните, с RFID тагове.

Целите на инициативата са три. На първо място, традиционните етикети се губят, а надписите върху тях се изтриват с времето. Заедно с това визуалната идентификация изисква първо животното да бъде намерено и да се разчете етикетът на ухото му, което е времеемко и неудобно. Не на последно място, процесът на регистрация на различни технологични операции на хартиени етикети отнема много време и изисква участието на оператори, счетоводители и други служители.

RFID тагове за всяка крава

RFID таговете и скенерът позволяват да се извършват всички описани операции в рамките само на няколко секунди. Например с помощта на скенер с голям обхват е много по-лесно да се намери определено животно измежду стотиците останали, за да се извърши определена процедура (например ваксинация). Дигиталната идентификация позволява да се получи цялата информация за всяка крава – дата на раждане, порода, какви ветеринарни събития са се случвали, статистика за добива на мляко и т.н.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X