Проекти

Отворените данни – нови бизнес възможности и оптимизация на администрацията

CIO Media

Иван Гайдаров

Отворените данни са основен компонент за реализацията на петата основна свобода на ЕС – тази в дигиталното пространство. Те имат капацитета да оптимизират както бизнес процесите в рамките на съюза, така и чисто административните практики. В резултат се получава изключително положително влияние върху начина, по който гражданите комуникират с местните и националните власти. Това се потвърждава напълно и от факта, че именно премахването на ограниченията пред движението на данни в рамките на ЕС се превърна в един от основните приоритети на естонското председателство, адмириран тогава от Европейската комисия. Още повече че наличието на подобни общодостъпни бази данни са в основата и реализацията на коцепцията за „умен град“, която е част от амбициите на редица европейски държави, тъй като подпомага взимането на информирани и базирани на факти решения както от страна на администрацията, така и от страна на гражданите. Като част от ЕС България също има отношение към тази тенденция.Допреди 2 години България беше много напред на национално ниво и заемаше 15-о място в Open Data Index – класацията, която следи развитието на този процес в различните страни. В последните години обаче в много други държави той беше сериозно стимулиран и ние започнахме да изоставаме. В един момент просто изгубихме инерция, а в други държави програмите за отваряне на данните започнаха да се развиват много бързо както на местно, така и на национално ниво, което стимулира разработката на различни приложения, бизнеси, журналистически разследвания и т.н.“, обрисува ситуацията Теодора Гандова, председател на управителния съвет на сдружение „НПО Линкс“, което вече няколко години работи в сферата на отворените данни и процесите, свързани с тях.

За да прочетете цялата статия е нужен абонамент.X