Проекти

Платформите за споделяне данни – ключ към интелигентното управление

CIO Media

Мария Динкова

Платформите за споделяне на данни са важен крайъгълен камък при интелигентните градове. Очаква се само за пет години броят на свързаните устройства в света да надхвърли 50 милиарда, а натрупаното количество информация до 2020 да се увеличи до приблизително 44 зетабайта, или 44 трилиона GB. Имайки предвид този ръст при обема на събираната информация от различни източници, все повече градовете ще инвестират в интегрирани платформи за управление на данни. С времето освен обичайните функционалности за съхранение и обработка ще се появяват и други опции като прогностичен анализ, машинно обучение и изкуствен интелект.

Приложенията на интелигентното управление на данни обаче не се изчерпват само до градовете, те могат да намерят своето място и в сферата на селското стопанство. Заради значителните ползи, които предлагат подобни платформи, в тази посока тръгват и специалистите от Министерството на земеделието, храните и горите. Те разработват информационна система за агростатистика (ИСАС), която позволява в реално време да се интегрира, контролира и обработва цялата информация, събрана от статистическите изследвания на земеделските стопанства. Освен това чрез решението значително се скъсява времето за анализиране и публикуване на резултатите от проведените изследвания.

„Преди разработването на ИСАС в отдел „Агростатистика“ се ползваха отделни компютърни модули за всяко от 20-те изследвания, които се провеждаха в изпълнение на Националната статистическа програма. Разработването на системата позволи интегриране на информацията за земеделските стопанства, а също така по-бързо и лесно проследяване на селскостопанската дейност на стопанствата. Наличието на цялата статистическа информация в една система осигури и отлични възможности за анализ“, коментира Диана Атанасова, началник на отдел „Агростатистика“ към Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” в Министерството на земеделието, храните и горите.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X