Проекти

Интелигентният град започва от администрацията

CIO Media

Мария Динкова

Днес всичко е интелигентно – като започнем от телефона, минем през колата и дома, а накрая стигнем до града и държавата. Е, поне това е целта. Според данните на Statista през 2015 разходите за създаване на умни градове в глобален план са били около 14,85 млрд. долара и се очаква до 2020 те да се увеличат повече от два пъти, достигайки 34,35 млрд. долара. Градовете на XXI век несъмнено ще бъдат умни, но тяхното изграждане далеч не е лесна задача. Въпреки предизвикателствата много населени места вече са поели по този път.

Първите крачки в тази посока обаче започват още от въвеждането на интелигентни решения в самите администрации. Именно такъв е примерът с община Габрово, която разработва система за управление на своите вътрешни ИТ процеси с цел да подобри надеждността и ефикасността на услугите си. „Интелигентните градове следва да се управляват чрез интелигентни решения и в администрацията. Днес, когато информационните технологии са навсякъде, тяхното управление и стабилност са приоритет за всеки мениджър“, подчертава Павлина Христова, началник на отдел „Информационни и комуникационни технологии“ в община Габрово.

Необходимост от иновации

Работата по системата за управление на ИТ процесите започва още през 2016. Решението е изградено на базата на свободен софтуер и се състои от няколко модула, които комуникират помежду си. То е изцяло плод на усилията на ИТ специалистите на общината, а основната му цел е да гарантира непрекъсваемост на работния режим, сигурност и стабилност на процеси, разчитащи на информационните и комуникационните технологии. Освен това системата помага да се пестят ресурси и да се повишат качеството, ефективността и достъпността на услугите за гражданите и бизнеса.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X