Проекти

Умен Бургас

CIO Media

Иван Гайдаров

През последните години Бургас се откроява като един от най-напредничавите градове в България. Този стремеж ясно личи както от чисто визуалната промяна на градската среда, така и от непрекъснатите инициативи, свързани с технологични иновации, като “Хакатон - Бургас” и откриването на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации. Като част от усилията градът да бъде в крак с последните технологични тенденции община Бургас става част от проекта “Споделящи градове” по програма “Хоризонт 2020” на Европейската комисия (ЕК), чиято цел е обмяна на опит в сферата на изграждането на интелигентни градове.

“В този проект ние участваме като град последовател, като водещи градове са Лондон, Милано и Лисабон. Проектът е насочен към това последователите да използват опита на водачите в усилията си да се превърнат в интелигентни градове и да заимстват вече реализирани практики в сферата”, обяснява Даниела Алексиева, ръководител на проекта и управител на “Иновационни системи - Бургас” ЕООД.

Проектът “Умна улица - Бургас” 

Като част от цялостната си концепция за въвеждането на интелигентни системи за управление на градската среда община Бургас стартира пилотен проект на една от основните улици в града - “Богориди”. Той обхваща различни аспекти, а реализацията му е свързана с редица по-малки инициативи, които в крайна сметка трябва да обхванат различни аспекти на умния град.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X