Проекти

Комуникационната мрежа LoRaWAN открива нови възможности

CIO Media

Иван Гайдаров

Вече има много примери за градове и общини, които възприемат концепцията за интеграция на технологични инструменти за управление и контрол на дейностите, свързани с изразходването на енергийни ресурси като ток, вода, газ и улично осветление и решават да реализират такива проекти. "АДД-България" е компания, фокусирана върху развитието и имплементацията на интелигентни системи, и все по-често е търсен доставчик на продукти в управлението на процесите в интелигентните градове."Компанията ни работи в сферата на дистанционното управление и отчитане на енергоресурси. Технологията, която използваме, е гъвкава и може да се надгражда, така че ние постоянно разширяваме портфолиото си от продукти, които използват двупосочна комуникация, и като цяло се развиваме в сферата на Интелигентните градове и Интернет на нещата", обяснява Кузман Драгнев, ръководител проекти и внедряване на продукти в компанията.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X