Проекти

Акаунт базирана система осигурява интелигентно придвижване във Варна

CIO Media

Деница Дженева

Община Варна се намира във втората фаза на превръщането си в умен град. Проектите, които текат в момента в Морската столица, допълват започнатата преди години трансформация, чиято крайна цел е създаването на по-дружелюбна градска среда и по-добра комуникация между управата на града и неговите жители.

Умен контрол на трафика

Проектът „Интегриран градски транспорт, фаза 2” се изпълнява от "Телелинк". Той включва инсталиране на система за управление и мониторинг на трафика и видеонаблюдение на 20 кръстовища, които не са били обхванати по време на реализирането на първата фаза.Системата е базирана на разработената от "Телелинк" платформа Telelink Traffic Control Center (T2C2). Това позволява да се извършватмножество операции и команди, свързани с контролирането и оптимизирането на трафика от операторите, ситуирани в Центъра за управление на трафика (часови графици, времена на фазите, местно гъвкаво управление, приоритет, видеодетектори, работни режими). Също така T2C2 дава лесен достъп и ясна визуализация на данни, свързани с трафика (интензивност и скорост на движение) и работата на светофарните контролери. При повреди и аварии в светофарните уредби системата изпраща автоматизирани съобщения, което оптимизира разходите по поддръжка. За преброяването на трафика се грижат специални трафик детектори.„В Т2С2 се интегрират всички компоненти за управление на трафика и се визуализират на карта. Като се комбинира видеонаблюдението с възможността за отдалечено задаване на различни параметри на светофара, като продължителност на фазите например, трафикът може дасе подобри“, разказва Стефан Малиновски, ръководител отдел „Интелигентни системи“ в "Телелинк".

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X