Проекти

Големите данни вървят ръка за ръка с BI платформа

CIO Media

Мария ДинковаЗа компаниите, работещи с голямо количество данни, софтуерът и платформите за анализи са незаменим и задължителен инструмент, който може да им помогне да постигнат впечатляващи бизнес резултати и да се утвърдят в своята сфера на дейност. BI системите улесняват събирането и визуализирането на правилната информация, така че тя да бъде по-достъпна и разбираема. Този тип решения тепърва предстои да се развиват и да предложат повече нови възможности при анализите на данни, като Market Research Future предвижда глобалният пазар за бизнес интелиджънс да достигне 34,3 млрд. долара до 2022.

Предимствата на BI решенията се осъзнават в особено голяма степен от организациите, които се разрастват значително и започват да генерират огромен обем от данни. Именно такъв е случаят и с „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, която специализира в изкупуването и управлението на вземания на територията на България и Румъния. За да обработва бързо и точно голямото количество информация, дружеството започва да търси автоматизирано решение за анализи и в крайна сметка се спира на продукта Qlik Sense заради широките технически възможности, които то предлага.

„Размерът на компанията стана дотолкова голям, че генерираме десетки милиони различни данни и трябваше да намерим решение, което да ни помогне да ги обработваме и да получаваме резултатите, които биха ни помогнали най-добре да управляваме бизнеса. Затова се насочихме към BI решение. Направихме едно много сериозно проучване на пазара кой, какво предлага, какви продукти има и се спряхме на Balkan Services като компанията с най-голям дял на пазара на BI продукти. Много ни помогна пилотният проект, който ни разкри качеството на продукта Qlik Sense. Отделно с този пилотен проект колегите от Balkan Services разбраха по-добре как генерално работи нашата компания, какви данни използваме и как ги преобразуваме“, разказва Михаил Георгиев, ръководител отдел „Кредитен риск и репортинг“ в „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД.

Етапи на реализация

Проектът за внедряването на BI системата се осъществява именно в отдела на Георгиев. В края на 2017 двете компании провеждат пилотния проект, с който да се демонстрират възможностите на решението за един от основните доклади, използвани ежедневно от Агенцията. „Искахме да тестваме как би изглеждал, как би се визуализирал чрез Qlik Sense. Предоставихме на Balkan Services сървър, на който бяха качени данните. Те ни показаха много нови опции, които досега не бяхме ползвали, защото имахме ограничения от самия начин, по който изготвяхме този доклад. Много ни хареса какво видяхме в този пилотен проект“, отбелязва Михаил Георгиев. Дотогава създаването на докладите е отнемало много време и ресурси, докато чрез Qlik Sense процесът по съставяне на справките става напълно автоматизиран.

Работата по проекта стартира през юли 2018, като екипите на Агенцията и на Balkan Services си сътрудничат тясно през цялото време. Първоначално те започват с изготвяне на бизнес анализ, за да се уточнят нуждите на компанията. През този етап се разглеждат отделните бизнес процеси и параметрите, които трябва да бъдат отразени в платформата за анализи. На база на тази информация се оформя цялостната визия и стратегия за изграждането на BI решението.

След проектирането се пристъпва към създаването на информационната система. „BI платформите имат нужда да получат данните си по един определен начин. Много често той е доста семантично различен от традиционните релационни данни, от които се взима информацията. За тази цел изградихме така наречения ETL процес, който е стандартен за създаването на подобна система. Всъщност съкращението означава извличане, трансформиране и качване на данните. ETL процесът беше основната част от разработката на нашата система, след което пристъпихме към визуализацията на така подготвената информация“, обяснява Панайот Андреев, BI архитект в „Balkan Services“. Той подчертава, че в случая техните разработчици са били улеснени, тъй като специалистите в Агенцията сами са подготвили необходимите бази данни.

Вследствие на това решението е завършено в планирания срок - за около четири месеца. През декември то е вече готово и в началото на 2019 влиза във фаза на ползване и доработки. Освен в България, BI системата ще се внедри и в румънския офис на Агенцията. „Проектът за Румъния в момента е в етап на доставяне. Той е абсолютно огледално отражение на българския с няколко много малки детайли и специфики. Разгънат е на собствен хардуер, което го прави абсолютно независим от ИТ поддръжката на България, каквото и беше желанието на клиента“, допълва Андреев.

Възможности на системата

Към момента BI приложението дава възможност на потребителите да следят глобалната картина на бизнеса, изпълнението на целите, ефективността и ефикасността на определени дейности, процеса на събиране на вземанията – от първоначалния контакт до фактическия резултат. Точността на анализите се гарантира благодарение на ежедневното презареждане и обновяване на данните чрез автоматична процедура.

Информацията в приложението е организирана в 10 секции, които са оформени като страници и се достъпват през браузър. Те съдържат визуализации, предназначени за крайните потребители от различните отдели, както и анализ на цялостното представяне на компанията. Първата страница представлява обща секция с различни показатели, които се виждат при зареждането на платформата, разкрива Андреев. Следващите страници са разделени тематично спрямо екипите, които потребяват информацията. Например кол-центърът разполага със собствена страница, на която може да следи всички анализи, свързани с работата на неговите служители. Не на последно място BI системата предлага и исторически анализи, отделени в самостоятелна секция. При нея може да се разгледа как един показател се изменя във времето, а също така да се правят и сравнения на различни времеви периоди.

Особено полезна се оказва опцията служителите да имат ограничен достъп до информацията на платформата спрямо позицията, която заемат в Агенцията. Това значително подобрява сигурността в компанията и предотвратява случаи на злоупотреби с данни. За тази цел са въведени две групи политики за достъп. „Едната група политики за достъп засягат това, което потребителите виждат като влязат в приложението – дали могат да следят всички страници, дали могат да разглеждат всички обекти на страницата и т.н (object-based security). Другата група правила за достъп определят дали, когато влезе в приложението, потребителят ще вижда целия набор от данни или само определени редове (row-based data reduction). Например това могат да са редове транзакции, които засягат единствено финансовия отдел“, посочва Андреев. Комбинацията на двата подхода позволява лесно да се изберат данните, които всеки служител има право да разглежда.

Потребителите на системата

Потребителите на приложението в Агенцията се разделят на две групи. От една страна са служителите, които могат да правят собствени визуализации и промени по системата, или това са така наречените напреднали потребители (power users), които преминават през пет тематични обучения. Те могат да конструират нови справки, да внасят промени в цялото приложение, да изчисляват нови ключови показатели за ефективност.

Другата група ползватели на системата са крайните потребители, които само черпят информация от BI платформата. Те единствено разглеждат готовите анализи, за да могат на тяхна база да вземат правилните решения за бизнеса. Тези служители преминават през по-кратко обучение, проведено от напредналите потребители. Георгиев подчертава, че приложението е изключително интуитивно, лесно за навигиране и не е отнело дълго време да се разбере как да се използва и как да се получават нужните данни чрез него.

Постигнатите резултати

Въпреки че BI системата се прилага отскоро, ползите от нея вече се усещат от служителите на Агенцията. Тя спестява време от изготвянето на справките и анализите, помага за откриването на грешки и проблеми, унифицира справките с еднакви стойности и дефиниции, дава възможност за самостоятелно създаване на персонализирани справки, добавя нови времеви сценарии и позволява да се подготвят сравнения по тях.

„Преди месец финализирахме целия проект и от много скоро използваме BI приложението. Първите отзиви от колегите са, че то дава нови и много по-големи възможности за визуализация и за сравнения на данните. Една от може би по-интересните опции е свързана със създаването на презентации или т.нар. Data storytelling. За краткото време, в което я използваме, започнахме да променяме начина, по който представяме данните преди нашите директори. Докладите станаха доста по-интерактивни, разбираеми и достъпни“, изтъква Георгиев.

Макар и двете компании да успяват да реализират проекта доста бързо, всяка страна се е сблъскала със специфични предизвикателства. Георгиев признава, че за служителите на Агенцията е било необходимо да вникнат в логиката на BI инструмента и да разберат как всъщност той работи. Положените усилия обаче се отплащат, като сега екипът лесно може да въплъти своите нови идеи в системата и да се възползва от по-широките възможности, които тя предлага.

За Balkan Services основното предизвикателство е било свързано със специфичните изисквания на клиента. „Този тип проект е интересен с това, че в него няма количества, стойности, проценти, които обикновено ние сме свикнали да анализираме и рапортуваме в нашите системи. На практика тук характерното беше, че се броят определени дейности. Поради тази причина данните трябваше така да бъдат структурирани, че да бъдат броими – например колко обаждания са направени в един ден от даден агент. Това изисква определен начин на подготовка на ETL процеса. От друга страна нуждата от изготвяне на инструмент, чрез който служителите от Агенцията сами да могат да управляват и разширяват набора от показатели също беше добро предизвикателство за нас като разработчици“, споделя Андреев.

И двамата експерти обаче са категорични, че работата по проекта е протекла изключително професионално и отдадено. Всички срокове и цели, които са били заложени първоначално, са били постигнати. Вече BI решението води свой самостоятелен живот, шегува се Андреев, а Агенцията жъне положителни резултати. Двете компании планират и в бъдеще да продължат своето сътрудничество и по други проекти.


Със съдействието на Balkan Services


X