Проекти

Със 105 млн. лв. ще се ускори дигиталната трансформация на българското образование

CIO Media

Мария Динкова

Динамичните технологични промени в днешно време засягат всеки един аспект от нашия живот. Образователната система не само че не е изключение, но и нейната способност да отговори на новите изисквания е поставена през сериозно изпитание. Традиционните форми на обучение трябва да бъдат обогатени с нови технологични решения, а това на свой ред ще наложи необходимост от промяна на целия учебен процес.

Още в началото на миналата година Европейската комисия (ЕК) публикува „План за действие в областта на дигиталното образование“, който предвижда по-добро използване на дигиталните технологии при преподаване и учене, развиване на дигитални умения и прилагане на прогнозиране и анализ на данните за подобряване на образованието.

Системата за образование у нас трябва да създава условия за придобиване на компетентности, които ще бъдат необходими за утрешния ден и които ще допринесат за личностната и професионалната реализация. За тази цел трябва да се осигури интерактивно образование чрез подходящ достъп до дигитални ресурси. По този начин ще се подобри ефективността от обучението и ще се помогне както на учителите в класните стаи, така и на родителите у дома.

Операция „Образование за утрешния ден“ има за цел именно да се справи с новите предизвикателства, като ускори процеса на дигитална трансформация на системата. Промените ще обхванат всички държавни и общински училища, а пилотно ще бъдат включени и няколко детски градини. Финансирането на стойност 105 млн. лв. ще бъде осигурено от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР).


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X