Проекти

Финтех моделите - катализатор на промени в банковия сектор

CIO Media

Иван Гайдаров

Финтех секторът се развива с все по-бързи темпове в глобален мащаб, което се дължи основно на гъвкавите методологии, които използва, и липсата на сериозни регулации за разлика от традиционните финансови институции. Това, от една страна, поставя под въпрос хегемонията на банките в управлението на финансовите потоци, от друга – разкрива пред тях нови възможности, които в крайна сметка според много от анализаторите ще доведат до трансформация на целия финансов сектор. Затова и все повече от традиционните банкови институции започват да гледат на финтех компаниите като на партньорски организации, които могат да допринесат за тяхното развитие. Една от тези институции е и Райфайзенбанк.

  “За да не рискуват своята конкурентоспособност, банките не трябва да остават встрани от процеса на дигитализация и за да отговорят на изискванията на клиентите, те трябва да си сътрудничат с финтех компаниите. В този случай ползата е и за трите страни – за клиентите, за стартиращите компании и за банките. В една или друга степен почти всички банки в България и региона вече правят определени стъпки в тази посока. Днес една голяма част от банковите дейности и услуги вече са достъпни за потребителите онлайн. Процесът по внедряване на иновации в банковите операции обаче е много по-мащабен и отива далеч отвъд клиентското преживяване, обхващайки въвеждането на нови технологии за анализ на големи бази данни в реално време, за надеждна защита на личните данни, за управление на процесите и т.н.”, казва Оливер Рьогл, председател на УС на Райфайзенбанк и член на УС на АББ.

Напълно в тон с изказаното от него мнение финансовата институция реализира три инициативи, които обхващат различните възможности за колаборация между традиционните модели за управление на финансовите потоци и иновативните гъвкави методологии.


 За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X