Проекти

На 24 април ще стане ясно кой иска да изгради Националния портал за пространствени данни (INSPIRE)

CIO Media

На 24 април ще бъдат отворени офертите на участниците в обществената поръчка за изграждането на Националния портал за пространствени данни (INSPIRE), обявиха днес от Държавната агенция по електронно управление. По план проектът трябва да приключи до края на годината, но при необходимост срокът може да бъде удължен.

„Благодарение на сериозния ангажимент, мобилизацията и помощта на колегите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и от Министерството на отбраната успяхме да стигнем дотук. Оттук нататък всички се надяваме да има интерес от сериозни потенциални изпълнители към тази обществена поръчка за изграждането на портала“, отбеляза Стоян Цонев, началник на отдел „Планиране и координация“ в ДАЕУ. Той допълни, че се надява във възможно най-кратки срокове да бъде и сключен договор за обществената поръчка.

Разработването и внедряването на Националния портал за пространствени данни ще се реализира в три етапа. Първоначално ще бъде изградена концепцията за спецификацията, съдържанието, използваните технологии и функционалностите на решението. Вторият етап включва самата разработка, като се предвижда порталът да бъде базиран на съществуващи софтуерни решения и на библиотеки, пакети и модули, които са софтуер с отворен код. През последната фаза на внедряването ще се проведат тестове в продукционна среда и въвеждане в експлоатация. За тази цел ще се използват съществуващи в ДАЕУ хардуерни платформи и системни софтуерни лицензи.

Проектът предвижда да се проведат и обучения на системно и потребителско ниво на бъдещите администратори на портала и на служителите от държавната администрация, които ще работят с него. Ще бъдат организирани пет обучения за общо 86 души – 8 представители от ДАЕУ и по трима представители от всяка от 26-те администрации. След приключването на проекта програмите и материалите от обученията ще бъдат предоставени на ДАЕУ, която ще може в бъдеще при необходимост да подготвя нови кадри. В допълнение ще бъде създаден и видео клип за популяризиране на Националния портал за пространствени данни.

Проектът стартира още през септември 2017 и има за цел да изгради портала като част от инфраструктураta за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). До този момент работа е била фокусирана върху изготвянето на задълбочен анализ на нормативната база и на съществуващи портали за пространствени данни в други европейски държави, включително Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и Словакия.

„Добро впечатление направи на екипа, че след публикуване на документацията, свързана с откриването на държавната поръчка нямаше съществени въпроси по нея. Това ни дава надежда, че това, което досега е свършено, е било качествено“, отбелязва Георги Гладков ръководител по проекта и началник отдел „Контрол“ в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Общата стойност на проекта достига 1 361 386 лв., като той се финансира основно по оперативна програма „Добро управление и достъп до качествени административни услуги“ и частично от националния бюджет.


Мария Динкова


X