Проекти

Покана за участие в Информационен ден

CIO Media
Покана за участие в Информационен ден

© CIO Media, Cio.bg


Във връзка с приключване на изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.009-0043 с наименование: “Развитие на капацитета и интернационализацията на продуктите на Клъстер Айтос /ITOS/”, по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстерите в България”, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР АЙТОС“ – Бенефициент, кани всички желаещи да присъстват на закриващ информационен ден за отчитане на резултатите на 09.05.2019 г. в 10:00 ч. на адрес: гр. София ж.к. Младост 3 бл. 306 вх. 2 ет. 4, Зала „Леденика“. Очакваме Ви!

Електронна поща за допълнителна информация и потвърждаване на участие: office@clusteritos.org


X