Проекти

"Елдоминвест" ООД ускорява разработката на продукти със софтуер за симулации

Мария Динкова

Динамиката на пазара и промените в потребителското търсене изискват от компаниите гъвкавост и адаптивност в работните процеси и обслужването на клиентите. Освен подобряването на продуктовата гама това обаче често налага и необходимост от внедряването на нов модерен софтуер, който да разшири производствените възможности и да улесни процеса на създаване и тестване на нови артикули. Това се отнася в пълна степен за иновативните решения за проектиране, които намират приложение в различни сфери и се оказват ключови за успешното развиване на редица компании. Именно такъв пример е един от лидерите в производството и търговията с електродомакински и газови уреди у нас - "Елдоминвест" ООД - гр. Варна.
Организацията е дългогодишен потребител на CAD софтуера Siemens Solid Edge, като първоначално е използвала възможностите му само за 3D проектиране, а впоследствие добавя нови функционалности, внедрявайки модул за разширена механична симулация и оптимизация на продуктите - Solid Edge Simulations. Последната голяма имплементация започва в края на миналата година. "През декември 2019 г. закупихме и CFD софтуер за симулация на база крайни елементи и флуидни симулации FloEFD с допълнителен модул за HVAC (ОВК) симулации, който се интегрира директно в работната среда на Solid Edge. Подобренията на софтуерната система се наложиха вследствие на нарасналата динамика при проектирането и изпитанията на продуктите с цел повишаване на качеството им. Също така трябваше да отговорим и на повишените изисквания на пазара, така че за по-кратко време да разработваме, произвеждаме и пускаме в продажба един нов продукт", разказва инж. Веско Боев, директор технологично развитие в "Елдоминвест".

Реализация на проекта
Стартът на проекта е поставен в средата на 2019, когато компанията започва детайлно да проучва предлаганите на пазара у нас софтуерни продукти за симулация на база крайни елементи и флуидни симулации. Спрямо предварително заложените критерии списъкът с потенциални решения се стеснява до няколко възможни варианта.
"След обобщаване на резултатите организирахме срещи и презентации с фирмите - представителки на избраните софтуерни решения, по време на които се запознахме с възможностите на предлагания софтуер, интерфейсa и начинa на работа с него. В резултат на тези срещи получихме ценови оферти и допълнителни разяснения относно функционалностите на софтуера и обучението на персонала, които бяха оценени спрямо предварително заложените критерии за избор на доставчик", обяснява инж. Боев. Той допълва, че целият процес по подбор, разговори, оценка и взимане на окончателното решение е продължил около пет месеца.
В крайна сметка компанията се спира на предложението на своите партньори от "СпейсКАД" ООД, които са внедрили и поддържат другите системи на "Елдоминвест". Съответно в началото на тази година стартира и самото интегриране на CFD и FloEFD решенията, като се очаква до края на 2020 инженерната система на организацията да бъде обновена и надградена с новите модули.

Възможности на решенията
Едно от основните предимства на FloEFD софтуера е, че той е изцяло интегриран в работната среда на Solid Edge, което позволява директното му използване и осигурява бързина на работата. Също така решението дава възможност за оптимизация при използването на всякакъв вид флуиди,осигурявайки над двадесет вида симулации на основни процеси. Това включва симулиране на обемни (или повърхностни) източници на топлина,електрическа проводимост в твърда среда, свободна, принудителна и смесена конвекция, външни и вътрешни потоци на течности.

Освен това допълнителният модул HVAC разширява още повече функционалностите на FloEFD, осигурявайки специални симулационни възможности за комфорт и безопасност при заети пространства, например при сгради и транспортни превозни средства. Това позволява на експертите в компанията да тестват отоплителните продукти още на етапа на проектирането им.
На практика новите модули съкращават времето, необходимо на компанията да създава и подобрява своите продукти, тъй като вече има възможност за ранна симулация и виртуални тестове още на етап проектиране. Инж. Боев посочва, че реализирането на проекта е допринесло и за намаляване на сложността на процесите в самото производство. Това на свой ред се отразява и в по-висока ефективност на развойните процеси, чувствително съкращаване на сроковете за техническа подготовка и подобрено управление на документалния поток. Всичко това води до съкращаване на разходите ипредлагане на продуктите на конкурентни цени и по-високо качество, подчертава експертът.

Бъдещи перспективи
От "Елдоминвест" реализират проекта изцяло с оглед на бъдещите перспективи за развитие на компанията, което е създало и редица предизвикателства.Инж. Боев признава, че едно от основните е било свързано с голямото разнообразие от продукти за симулация - от цялостни решения до строго специализирани такива - което е наложило отделянето и на повече време за извършването на проучване на пазара. Изборът е бил затруднен и поради сложността на някои от софтуерите, изискващи висока квалификация и специфични академични познания от служителите, които е трябвало да работят с тях.
"Това ни ориентира към така наречения симулационен софтуер за инженерен дизайн, който няма такива високи изисквания за академични познания и е лесен за усвояване и употреба, като същевременно дава отлични резултати за симулацията. Както знаем, България не е голям пазар за симулационен софтуер, което ограничи нашия избор, тъй като желаехме да работим с локален дистрибутор, за да улесним нашата съвместна работа и да повишимкачеството на последващото обучение и поддръжка", споделя инж. Боев. Към момента през петдневно обучение са преминали половината от инженер-конструктурите в отдел "Техническо развитие". От "Елдоминвест" обаче планират всички инженер-конструктори да преминат обучителен курс за работа съсFloEFD.

В допълнение плановете на компанията предвиждат и по-тясна интеграция с принципите на Индустрия 4.0 в бъдеще. В тази връзка усилията на организацията ще бъдат насочени към осигуряването на по-голяма автоматизация и цифровизация на производството, въвеждане на нови софтуерни решения, по-ефективни и екологично ориентирани технологии и методи на производство, което ще доведе и до подобряване на условията на труд.

X