Проекти

От Егейско до Балтийско море и обратно

Иван Гайдаров

Large Infrastructure Projects изгражда липсващия TEN-T коридор, който трябва да свърже Източна и Централна Европа от юг на север

През последните десетилетия CAD софтуерите станаха част от арсенала на всеки архитект, инженер или дизайнер. Възможностите, които дават те за създаване на прецизни модели и технически илюстрации, разширяват популярността им във все повече икономически сфери и позволяват изпълнението на все по-мащабни проекти в много области. Една от тях е свързана с реализацията на големи трансгранични инфраструктурни инициативи и именно в нея оперира българската компания Large Infrastructure Projects, която си е поставила за цел да изгради няколко търговски коридора в рамките на своя проект ABC+De.

"Компанията ни е създадена през 2015 г. и основната й дейност е създаването на големи инфраструктурни проекти, които обхващат държавите от ЕС и Европа като цяло. Проектът, по който работим в момента, има паневропейско отношение и включва изграждането на нови пристанища, магистрали, железопътни линии и управлението на големи реки като Дунав и Марица", обяснява Румен Марков, управител на Large Infrastructure Projects. И добавя: "Проектите в нашата компания се подбират на база на икономическа ефективност и могат да бъдат реализирани само като публично-частно партньорство. Те не могат да бъдат политически, които лежат на най-общи икономически ползи и целят повече засилване на влияние."

ABC+De

Първите стъпки по проекта ABC+De са направени още през 2012 г. Инициативата цели да засили инфраструктурната и икономическата свързаност в Източна и Централна Европа и включва изграждането на различни транспортни коридори, както и две изцяло нови пристанища.

"Основният ни проект - ABC+De - е насочен към изграждане на връзка между Егейско и Балтийско море и управление на водите на река Дунав от Германия до нейната делта. Този проект включва също така ново пристанище на Егейско море, южно от Комотини, в близост до българската граница. Предвижда се и железопътна линия, която тръгва оттам, минава през Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия и Полша и завършва на ново пристанище, изградено на Балтийско море", изброява Румен Марков и акцентира, че той трябва да замести липсващия TEN-T коридор в Източна Европа по оста юг - север.

Пристанището Маронея

Пристанището Маронея, което ще бъде разположено на Егейско море, е една от основните части на проекта ABC+De, като според описанието на Large Infrastructure Projects "то ще бъде хъб за Източното Средиземноморие, Беломорието, Мраморно, Черно и Азовско море".

"Порт Маронея ще се превърне в нов търговски портал на ЕС към Близкия и Далечния изток, както и към Африка. Той ще стане и входен пункт за страните от Европейския съюз", категорични са от компанията в описанието на проекта, а по думите на нейния управител пристанището ще бъде най-голямото в региона и ще приема целия спектър от товари - от въглища, метали и нефт, през зърно, до военни стоки.
Другото пристанище, част от проекта, е това във Висла, разположено на Балтийско море. То се очаква да бъде връзка към Северния път между Европа и Азия - отправна точка за Норвегия и Балтийския регион и входна точка за страните от ЕС.

От Егейско до Балтийско море и обратно

Според Large Infrastructure Projects новият Егейско-Балтийски TEN-T коридор ще облекчи задръстената транспортна система в централната част на Европа и "ще играе важна роля като нов пряк път за основните транспортни потоци от стоки между Суецкия канал, Централна Европа и региона на Балтийско море".

"Коридор между Егейско и Балтийско море в момента липсва, а той ще даде възможност и на бизнеса, и на хората да се придвижват по-бързо, което ще доведе до сериозно развитие на региона. Към днешна дата пътуването с влак между София и Букурещ отнема по разписание девет часа и 45 минути. Между Букурещ и Варшава пък е 28 часа", дава пример Румен Марков, според когото именно нов Егейско-Балтийски TEN-T коридор би предоставил решение за тези най-слабо развити в комуникационно отношение точки в ЕС.

Железопътни линии и магистрали

Проектът ABC+De включва изграждането както на магистрали, така и на железопътна линия между двете пристанища.

South North Stream е високоскоростна железопътна линия (200 км/ч за товарни влакове и 400 км/ч за пътнически) "с огромен капацитет за изпълнение на транспортни задачи между новото пристанище Маронея в Егейско море и Висла на Балтийско море".

"С помощта на иновативните технологии ще се постигнат по-кратки срокове за пътуване и доставка на стоки. Следователно засиленото използване на инфраструктурата и подвижния състав ще доведе до конкурентни условия за всички крайни потребители", се казва в обосновката на проекта.

По отношение на пътната инфраструктура проектът на Large Infrastructure Projects предвижда построяването на магистрали и пътища в североизточната и югоизточната част на Европа, "така че шофирането с кола от Балтийския регион до Егейско море да се превърне в ежедневна реалност".

"Необяснимо е, че точно в най-слабо развитите региони в Европа, където държавите имат най-голяма нужда от развитие, липсва свързаност помежду им. Това води до изселване на хората от тези региони. Затова и този проект, въпреки че е свързан с изграждане на транспортна инфраструктура, ще даде шанс и за социално-икономическо развитие на тези части от Европа чрез бързия достъп до новата врата на Европа, която ще представлява пристанището на Егейско море. Ще има възможност да се развиват нови производства, тъй като те вече ще бъдат свързани както с пристанища, така и помежду си. Това е единственият начин да се задържат хората в тази част на ЕС", категоричен е Румен Марков.

Софтуерно обезпечаване

В първите етапи на проектите Large Infrastructure Projects използват общодостъпни платформи като основните продукти на Google, след което идва ред на специализирания софтуер. В това отношение от компанията разчитат на помощта на CAD Point и продуктите, които компанията предлага.

"Пример за такъв специализиран софтуер е Autodesk, който използваме за проектирането на пътни съоръжения и железопътни линии. Като цяло основно работим с Autocad и неговите приложения. Също така разчитаме и на ...design - специализирана програма за проектиране на пътища. Това е съвременен софтуер, който дава възможност за бързо и точно проектиране и интеграция на най-новите постижения в пътното строителство. Съответно той дава максимално много информация, ориентирана към бъдещото потребление и изграждане", обяснява Марков.

Но за да се преценят всички екологични аспекти при подобни мащабни инициативи, е нужна и работа на терен. "Като цяло използваме комбиниран подход за изграждането на проектите си. Първият етап включва дигитализацията на основата на топографията. Използва се специализиран софтуер за проектиране, след което се разработват много на брой варианти на база на този софтуер и се проверяват на място. По този начин получаваме допълнителна информация. Срещаме се с хората, които живеят на местата, откъдето преминават проектите, и те често дават добри идеи, а ние ги включваме", обяснява цялостния подход на компанията нейният управител. И добавя: "При изграждането на коридорите, когато те преминават през определени зони, се съобразяваме с всички местообитания и преправяме трасетата според екологичното съответствие. Тези неща трябва да се взимат предвид още преди реализацията на проектите, а не след това да се търсят решения."

Към днешна дата ABC+De е във фаза идеен проект "със степен на подробност, която вече позволява да се пристъпи към инвестиционен процес", но, както и много други инициативи, очаква глобалното възстановяване от пандемията от COVID-19. А попитан за следващите инициативи на компанията, Румен Марков е категоричен: "Първо искаме да завършим този проект, тъй като той е много голям. Железопътната линия е 1670 км, магистралата в България в 327 километра от граница до граница, а в Гърция още 20 км. Пристанището на Егейско море също е много голямо, каквото в тази част на Европа няма. Управлението на водите на река Дунав, които попадат в обхвата на проекта, също изисква изграждането на нови язовирни стени и канали."X