Проекти

Онлайн кандидатстудентски изпити въведе УНСС

Майя Бойчева-Манолчева

Системата се базира на изкуствен интелект и включва пълна автентикация и цифрово подписване

Близо 1300 кандидат-студенти се явиха на онлайн предварителните приемни изпити в УНСС. Кампанията, която включва изпит по география на България, история на България и български език и литература, се проведе в края на юни. Система се базира на три компонента: изкуствен интелект, пълна автентикация (доказване на самоличността на кандидат-студентите) и цифрово подписване на оценките. Разработена е от УНСС, като в решението за автентикация участва и приложение на "Евротръст Технолъджис" АД.

Предизвикателства
Най-големите предизвикателства пред проекта и организирането на онлайн кандидатстудентските изпити са свързани с удостоверяването на участниците и гарантирането на честността при писменото изпитване. Това включва идентифициране на човека, автентикация, гарантиране, че кандидатът е сам в стаята, никой не му подсказва и около него - на масата, на бюрото и на телефона, няма материали, от които да преписва. При това тези процеси е необходимо да бъдат следени постоянно, за да се гарантира, че по време на изпита кандидат-студентът не се е сменил с друго лице и не е влязъл друг човек в помещението. Всичките тези аспекти са засегнати в системата на УНСС.

Решението
За да участва в изпита, кандидат-студентът трябва да притежава смартфон с операционна система Android, интернет връзка и да свали и инсталира две приложения - на "Евротръст Технолъджис", чрез което се извършва идентификацията, автентикация и електронното подписване и на УНСС, чрез което се провежда самият изпит. Решението е свързано с компютърната система на УНСС и си комуникира с другото приложение.

След свалянето на приложението на "Евротръст Технолъджис" е необходима регистрация. При първоначалната регистрация кандидат-студентът избира ПИН, въвежда три тайни въпроса и отговора и снима личната си карта и лицето си, за да удостовери своята самоличност спрямо наличните данни в системата на МВР. Отдалечената квалифицирана електронна идентификация се извършва директно от мобилния телефон. Oтнема няколко минути и има правната стойност на лично явяване. Издава се и удостоверение за квалифициран електронен подпис отдалечено, с което се подписват електронни документи през мобилен телефон със същата правна стойност като със саморъчен подпис. Решението се използва и на по-късен етап - при онлайн записване за студент след излизане на класиранията.

Приложението на УНСС изисква също инсталация. Влизането в него става с ЕГН и входящ номер, който кандидат-студентът може да провери в системата за онлайн подаване на документи или в документа, който е получил по имейл или на хартия. При първото влизане се получава документ, който включва основните лични данни и снимка от личната карта в приложението за идентификация и автентикация, който кандидатът трябва да подпише електронно.

Преди започване на същинския изпит кандидатът бива подканен да заснеме кратко 360-градусово видео на помещението, в което се намира. Записът се обработва автоматично и се гледа от човек при съмнения за некоректно поведение. Ако всичко е наред, се появява бутон за начало на изпита и той може да започне. Кандидатите имат на разположение 90 минути за тест от 40 въпроса, всеки - с 5 възможни отговора, само един от които е верен. Системата дава възможност през цялото време изпитваният да се връща назад и да коригира отговорите си. Изпитът приключва с натискане на бутон или при изтичане на времето.

По време на изпита чрез камерата на телефона приложението автоматично прави периодични проверки на самоличността на кандидата, като сравнява образа му със снимката му в регистъра на МВР и следи за необичайни движения и звуци, които биха могли да са знак за подсказване или преписване. Проверките се осъществяват без квестори, автоматично, от система, базирана на изкуствен интелект, а записите се проверяват единствено при съмнения за неточности.

След като изпитът приключи, кандидат-студентът получава отговорите си и информация за изпита, която трябва да подпише електронно. Провеждането на изпитите се извършва по криптирани канали и данните се записват също в криптиран вид, така че данните не могат да бъдат прочетени или променени от трети лица.

"УНCC e eдинcтвeният унивeрcитeт в Бългaрия, кoйтo прoвeдe приeмни изпити c e-идeнтификaция нa "Евротръст Технолъджис". Прeди зaпoчвaнe нa изпитa извършихмe прoвeркa нa кaндидaт-cтудeнтитe чрeз aвтoмaтизирaнo рaзпoзнaвaнe нa лицaтa прeд кaмeрaтa нa тeлeфoнa и дoкумeнтитe им зa caмoличнocт в cиcтeмaтa нa МВР. Ако лицевото разпознаване не пасне, се включва кол-център, откъдето се задават въпроси, свързани с кандидата - информация, която я няма в личната карта. След като се получи автентикация, се заснема и бюрото/масата, на която ще работи кандидатът. През цялото време се извършва лицево разпознаване и се следи някой да не е влязъл в стаята. Cиcтeмaтa рaбoти бeзпрoблeмнo и дaвa гaрaнция нa виcoкo нивo зa aвтeнтикaция нa кaндидaтитe и нa прoцeca нa прoвeждaнe нa изпитa", кoмeнтирa прoф. д.ик.н. Вaлeнтин Киcимoв, дирeктoр нa Цeнтърa зa кoмпютърни инoвaтивни cиcтeми нa УНCC и ръководител на ИТ екипа, разработил новата онлайн система.

За успешното провеждане на онлайн приемните изпити освен новото софтуерно решение са били надградени и инфраструктурните компютърни системи на УНСС и са били създадени специализирани решения за информационна сигурност. За да се осигури своевременно подпомагане на кандидат-студентите при използването на новите технологии, особено на тези, свързани с изкуствения интелект, е създаден и Help Desk на 3 нива.

Оценка и планове
Според проф. Кисимов кандидат-студентите са се справили много добре при използването на иновативните ИКТ технологии. "Имаше хора, които казаха "не можем да си заредим приложението на телефона". Ако не може да заредите приложение на телефон, вие не сте достоен за студент в 2020 година", смята той.

"Много нови неща въведохме - онлайн кандидатстудентски изпити, онлайн записване, освен това направихме онлайн тестове, онлайн семестриални изпити, онлайн заверки, е-студентска книжка и т.н. Нашите планове са да доразвиваме направеното, но още не сме решили в кое направление", завършва разказа си проф. Кисимов и категорично заявява, че всички кандидатстудентски изпити биха могли да се проведат онлайн.

X