Проекти

Решението за бекъп като неизменна част от сигурността

Мария Динкова

"ЗК България Иншурънс" внедрява бекъп платформа, за да защити своите данни

Загубата на данните е един от основните рискове, пред който са изправени съвременните организации. За съжаление много фактори могат да доведат до подобни нежелани инциденти - от съвсем обикновеното неволно изтриване на важна информация, през технически проблеми до злонамерени действия от страна на киберпрестъпници. Независимо каква е причината обаче, последствията за бизнеса могат да бъдат сериозни, включително да се стигне до спиране на дейността, до големи разходи за справяне със ситуацията, както и до трайна загуба на данните.

Над 90% от компаниите са имали случай на спиране на процесите през последните три години, показват резултатите от изследването 2019 Logic Monitor. Повечето от половината от организациите пък са имали пет или повече подобни инцидента за същия период. Запитаните ИТ мениджъри смятат, че в 50% от случаите това може да бъде избегнато. Именно и затова е особено важно компаниите навреме да предприемат мерки и да интегрират решения, гарантиращи защитата на техните данни.

По пътя на своята дигитална трансформация с нуждата от ефективно решение за сигурно съхраняване на натрупаната информация се сблъсква и "Застрахователната компания България Иншурънс". Освен това нейните вътрешни правила и организация на работата, а също така регулаторните изисквания и препоръки при проведените одити налагат необходимостта от внедряване на надеждно бекъп решение.

"ЗК България Иншурънс" стартира работа с "Офис 365" преди две години. Първоначално мигрирахме пощенските кутии, след което се възползвахме и от предлаганите от платформата възможности за организация и съхранение на данни - Onedrive и Sharepoint. Все по-активното използване на технологията, която обхвана основни процеси в дружеството, доведе до нарастване на обема от съхранявана информация на това място и неизбежно възникна необходимостта от бекъп", споделя Ваня Соколова, директор ИТ в "ЗК България Иншурънс".

Реализация на проекта
Преди самото стартиране на проекта "ЗК България Иншурънс" детайлно проучва предлаганите на българския пазар решения, като подробно разглежда техните предимства и недостатъци, за да ограничи своя избор. По време на този първоначален етап организацията провежда кратки срещи с редица доставчици за обсъждане на специфичните свои изисквания, както и възможностите, с които съответният софтуер разполага.

"След направеното проучване се колебаехме в избора между две сходни предложения. Обърнахме се и към нашия дългогодишен партньор "Контракс" за съдействие. Те ни препоръчаха "Акронис" - решение, с което частично се бяхме запознали на организирана от тях конференция", разкрива Михаил Христов, ИТ експерт в "ЗК България Иншурънс". Той допълва, че за избора на този софтуер и доставчик е помогнало и участието на дружеството в организирана "работилница" (workshop) от "Акронис" и техните партньори.

В крайна сметка предимствата, които спечелват компанията, са възможността за бързо внедряване на решението, започването на работа с него веднага, без необходимост от допълнителен човешки и технологичен ресурс, както и минималното изисквано време за обучение. Удобните функционалности, които софтуерът предлага, също накланят везните в полза на платформата. Сред по-важните са възможността за бързо намиране и възстановяване на информация от портала на "Акронис", без значение дали става въпрос за търсене на файлове или писма в пощенските кутии.

Следващият етап от реализирането на проекта включва уточняване на подробностите и подписване на договор за партньорство. Последната фаза обхваща създаването на профил в платформата на "Акронис", конфигуриране на процесите и обучение на служителите за работа с новото решение.

Гарантирана сигурност
Макар процесът по намирането на правилното решение за бекъп да е представлявал предизвикателство, вложените усилия определено са си стрували. "ЗК България Иншурънс" в момента разполага със софтуер, който не само отговаря в най-голяма степен на нуждите на организацията, но също така е финансово оправдан и гъвкав за управление, без да налага нуждата от големи инвестиции в хардуер, инфраструктура и допълнителен човешки ресурс, изтъква Христов.

Соколова допълва, че според нея ефектът от внедряването на решението е изключително положителен: "Освен че имаме надеждно и работещо решение за бекъп, отчитаме минимално допълнително натоварване на ИТ администраторите и работните процеси като цяло. Обучението на служителите отне няколко часа. При възникване на затруднение или технически въпрос получаваме своевременна и компетентна помощ от екипа на "Акронис" и нашите партньори от "Контракс".

От дружеството планират в бъдеще да продължат да развиват и разширяват възможностите на решението, като предвиждат все по-активно да използват платформата за бекъп, включително и за резервиране на другите системи, с които организацията работи. "Като друго предимство на решението на "Акронис" отчитаме и факта, че една платформа може да обедини и менажира бекъпите на различни технологии, както и на физически или виртуални машини. Тествахме процеса по бекъп и възстановяване (disaster recovery) на сървър и останахме доволни от резултата", заключва Соколова.

X