Проекти

"Фадата" трансформира бизнеса си с ERP, BI и CRM решения

Мария Динкова

Всяка компания, която иска да заема лидерска позиция в своята област, осъзнава, че пътят на развитие неминуемо минава през дигиталната трансформация и интегрирането на модерни решения за управление на бизнеса. В тази връзка системите за планиране на ресурсите на предприятията заемат важно място сред ключовите инициативи за модернизация. Подобен тип платформи се оказват незаменими при усилията за подобряване на предлаганите продукти и услуги, при разширяването на бизнеса и излизането на нови пазари.

В тази посока върви и "Фадата", която през последните години преминава през своята бизнес трансформация, за да се позиционира като лидер на пазара на софтуерни решения за застрахователни компании в Европа. "Ние се профилирахме като доставчик на продукт, а не като имплементатор, и се фокусирахме върху непрекъснатото надграждане на продукта, който предлагаме - "Инсис". Това, както и нарастването на мащаба наложи да потърсим адекватно ERP решение за нашия бизнес", споделя Милен Глушков, главен финансов директор във "Фадата".

За внедряването на системата компанията решава да се насочи към BULPROS, която по думите на Глушков е фирма с традиции на българския пазар, разполага с добър екип и има опит при внедряването на този тип платформи. "Самите те като организация прилагат това решение. Нашата идея бе да ползваме техния опит и ноу-хау, за да можем да внедрим максимално стандартна, но същевременно оптимизирана и отговаряща на нашите нужди система", допълва експертът. В крайна сметка "Фадата" имплементира не само ERP платформа, но също така BI и CRM решения.

Интеграция спрямо бизнес модела
Реализирането на проекта стартира в началото на 2019, като по време на целия процес по интеграцията екипите на двете компании работят в тясно сътрудничество. За изпълнение на поставените цели се избират няколко приложения от продуктовата гама Dynamics 365 на Microsoft и Business Intelligence решението Power BI. По време на първоначалния етап експертите от BULPROS изграждат демонстрационен модел (proof of concept), чиято цел е да представи възможностите за конфигуриране на приложенията съобразно бизнес модела на "Фадата".

"Избрахме процесен метод на внедряване вместо пилотен и roll-out, т.е. разглеждахме паралелно процесите във всички държави и региони, в които клиентът оперира. В следващите етапи от проекта този модел бе надграждан и обогатяван за специфичните нужди на "Фадата". Така бяха изградени интеграции между отделните приложения, както и с външни такива, използвани в компанията", разкрива Диана Запрянова, архитект "Функционални решения" в Innexys (компания, част от групата на BULPROS).

Запрянова уточнява, че продуктите, които компанията използва към настоящия момент, са Dynamics 365 Finance, Supply Chain Management, Human Resource (Talent), Dynamics 365 for Sales и Power BI.

Възможностите на системата
Новите решения разполагат с богати функционалности, предлагайки на служителите на "Фадата" възможност за по-голям контрол върху случващото се в организацията. "Сега имаме пълен поглед върху процесите в компанията, разполагаме с детайлна информация и можем да ги управляваме интегрирано", изтъква Глушков.

От една страна, Dynamics 365 улеснява работата на компанията чрез функционалности, свързани с цялостно управление на проекти, финанси, верига на доставките, човешки ресурси и взаимоотношения с клиенти. От друга страна, Power BI помага събраните данни да бъдат използвани в максимална степен. Инструментът дава възможност да се анализира информацията и да се предоставя в необходимия за бизнеса разрез и ниво на детайлност. По този начин служителите на компанията могат да взимат по-точни, ефективни и адекватни спрямо конкретната ситуация решения.

Предизвикателствата
В процеса на изпълнението на всеки проект има предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. В днешната ситуация една от основните трудности е свързана с намирането на решения, които да могат лесно да бъдат надграждани спрямо променящите се нужди на организациите. "Работим в динамична бизнес среда и възможността да се осигури гъвкавост в рамките на устойчив бизнес модел, както и структурирана организация на промените винаги са предизвикателство", обяснява Запрянова. Според нея ключов фактор за успеха на този тип проекти е способността да се изгради решение, което да може да расте заедно с компанията. С други думи, то трябва да може бързо да отговаря на променящите се изисквания - от обхващане на нови бизнес процеси, през възможността за въвеждане на промени по съществуващите такива, до разглеждането на информационния поток в различни аналитични аспекти.

За Глушков най-голямото предизвикателство при реализирането на проекта е било свързано с адаптацията на служителите към новите системи. "Въвеждането на ново софтуерно решение е съпроводено с промени, а тези промени засягат процесите и начина на работа на служителите. Управлението на тази промяна е най-трудно, а и най-важно, защото с каквато и система да разполагаш, ако тя не се възприема и използва пълноценно от служителите, е безсмислена", убеден е експертът.

"Фадата" обаче успешно се справя с всички тези препятствия и вече се възползва от възможностите на новите системи. Компанията определено не планира да спре само дотук. Тя вече работи по надграждането на интегрираните решения и през следващите месеци ще продължи с внедряването на нови функционалности.

"През миналия месец реализирахме и втори етап от проекта, като внедрихме и СRМ решението на MS Dynamics 365, а през следващите месеци ще наблегнем върху надграждане на отчетите, с които боравим, като използваме пълните възможности на Power BI", отбелязва Глушков. В този смисъл бизнес трансформацията на "Фадата" определено не е приключила и компанията ще продължи да използва модерните технологични решения за по-голяма ефективност, по-висока производителност и по-гъвкаво управление на цялостите фирмени процеси.

X