Проекти

Български софтуер позволява гласово търсене в сайтове

Мария Динкова

Технологиите за гласово разпознаване придобиха широка популярност през последните години, тъй като предлагат на потребителите повече удобство и бързина при управлението на устройствата и приложенията. Неслучайно и дигиталните лични асистенти вече са част от ежедневието на милиони хора по света, като според данни на eMarketer само през миналата година в САЩ 111.8 млн. души са използвали гласов асистент поне веднъж месечно. Възможностите и приложенията на този тип технологии в бъдеще ще продължат да се увеличават и се очаква през 2021 глобалните потребители на услугата да достигнат 1.8 млрд.

Осъзнавайки потенциала на решенията за гласово разпознаване, българският ИТ специалист Симеон Емануилов решава да създаде иновативния софтуер Voxpow, който да улесни гласовото търсене на информация в сайтове. Решението е уникално в световен мащаб, тъй като за разлика от други подобни функционалности за неговото инсталиране не са необходими умения по програмиране.

"Идеята се зароди преди около 2 години, след като прекарах време в търсене на начини за оптимизация на вътрешната търсачка, анализирайки различни сайтове. Видях, че в по-голямата част от случаите търсачката се открива трудно, особено на мобилни устройства. От друга страна, въвеждането на текст от страна на потребителите е една от най-сложните задачи, което се потвърди и от различни проучвания, които четох. Така, виждайки напредъка в технологиите за гласово разпознаване, реших, че двете неща може да се съчетаят", разказва Емануилов.

Зад кода на Voxpow
Експертът признава, че измислянето на самата концепция за решението му е отнело доста време. В крайна сметка Voxpow се превръща в инструмент, чрез който се добавят гласово търсене и гласови команди на ниво уебсайт. Съответно през административен панел може да се управлява гласовото търсене в конкретния сайт - например като собствениците задават командите за търсене или въвеждане на текст в различни полета с глас.

Самата платформа е изградена на Django и Python, а за гласовите тракери и инсталационните кодове се използва JavaScript. "Имаме доста бекенд процеси, за които ползваме основно Python и Celery. За фронтенд частта внедрихме на места Vue.js, но като цяло в по-голямата част се ползват стандартната темплейтна система на Django. Също така интензивно използваме различни модели за машинно обучение, похвати за анализ на текста и извеждане на зависимости в него, както и определяне на различните части на речта. Това помага да извършим така наречения Sentiment Analysis, което потребителите харесват. Има и други AI технологии, които са въвлечени в целия процес, например изчистването на самия глас от странични шумове и превръщането му в разбираем текст", разказва Емануилов.

Благодарение на всички тези технологии освен основната функционалност за гласово търсене Voxpow предлага и редица други възможности. Решението разполага с опции, които позволяват да се разглежда и анализира потребителското поведение в сайтовете. Например могат да се следят гласовите заявки, за да се установи какво точно потенциалните клиенти са търсили и от кои страници е задействано търсенето. Също така софтуерът разполага с модул за анализ на настроението, който стъпва върху машинно обучение и обработка на естествения език. Не на последно място решението предлага и възможности за допълнителни настройки за разширени гласови команди (например може да се извика popup, да се кликне на бутон и други), а също така има и панел за настройка на индивидуален дизайн на всеки гласов тракер.

Бизнес моделът
Първоначално компанията стартира с freemium модел, но след половин година променя своя подход и вече предлага 30 дни пробен период. "Всеки гласов уиджет е на ниво уебсайт и обхваща цялата функционалност на Voxpow. Ограниченията, които може да има, са при много интензивна употреба и много големи уебсайтове. За такива случаи имаме допълнителна такса на гласово търсене", обяснява експертът. Той допълва, че за него се е оказало предизвикателно създаването на модела за ценообразуване, тъй като е трябвало да се определят точна цена, функционалности и лимити.

По думите на Емануилов към момента около 300 уебсайта в световен мащаб ползват Voxpow. Засега повечето от тях не са български, но инструментът поддържа и нашия език. Като цяло софтуерът е насочен към сайтове, в които има повече съдържание и текстови полета за попълване. В този смисъл гласовите команди се оказват особено полезни при продуктови страни, където потребителите само с гласови насоки като "купи" или "добави в количка" могат да извършат конкретните действия.

За успеха на софтуера определено допринасят и неговите предимства спрямо конкурентите на пазара. Според Емануилов безспорно едно от основните преимущества е лесната инсталация на Voxpow, тъй като има модул за WordPress, а също така може да се внедри през Google Tag Manage или директно в дадения сайт. "Гласовото търсене може да се инсталира и по друг начин, но изисква програмиране и не е толкова интуитивно, колкото инсталация на 5-6 реда JavaScript код. С другите решения няма възможност да се проследи какво са търсили потребителите, както и да се въвеждат гласови команди лесно. Освен това липсва и частта със Sentiment Analysis", изтъква Емануилов.

Бъдещи планове
Въпреки големия брой реализирани проекти иновативният инструмент за гласово търсене все още е сравнително нов за пазара. Компанията продължава да е силно фокусирана върху мнението и отзивите на всеки потребител, за да внедри онези предложения, които ще усъвършенстват възможностите на инструмента.

В краткосрочен план една от основните задачи на екипа е да подобри визуализацията на widget-a в сайтовете, така че да привлича повече внимание и да насърчава потребителите да използват инструмента по-често. От друга страна, дългосрочните цели на компанията включват: привличане на повече и по-големи уебсайтове като клиенти, обогатяване на функционалностите на решението, подобряване методите за анализ, както и добавяне поддръжка на повече езици.

X